B-vitamin kan minska risken för återfall i cancer

B-vitamin kan minska risken för återfall i cancer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-06-03
Författare: Anders Åker

Varje år ökar antalet fall av hudcancer i världen men nu verkar det som forskare i Australien kan ha hittat en ny metod att förebygga en del av dessa cancerfall, nämligen återfallen i icke-melanom hudcancer.

I Sverige drabbas varje år runt 40 000 personer av icke-melanom hudcancer, varav basaliom är den absolut vanligaste. Behandlingsmetoden bygger på att patienter äter B-vitaminen nikotinamid och presenterades på en presskonferens nyligen.

En tablett B-vitamin två gånger om dagen

I studien ingick 386 patienter som tidigare haft minst två basilom eller skivepiteltumörer. Icke-melanom hudcancer uppkommer nästan alltid på solbestrålade hudområden och den största riskfaktorn för dessa typer av cancer är UV-strålning.

Vanligtvis behandlar man basilom eller skivepiteltumörer med kirurgi eller strålning. Patienterna i studien fick under ett år antingen ta B-vitamin i form av nikotinamid två gånger om dagen eller placebo.

Reducerade återfallen

För de patienter som åt B-vitamin två gånger om dagen kunde man se att risken för återfall i de så kallade icke-melanoma hudcancerformen reducerades med 23 procent.  Med icke-melanom hudcancer menar man alla former av hudcancer som inte är melanom.

Forskarna kunde inte se några biverkningar av vitaminintaget och Diona Damien, professor i dermatologi vid universitetet i Sidney konstaterade på presskonferensen att det här ger nya möjliogheter för hudcancerprevention.

Enkel och billig prevention

Diona Damien menar att man med metoden skulle kunna få en ökad möjlighet för hudcancerprevention som direkt kan överföras till kliniken. I studien konstaterades också att när patienterna slutade att ta B-vitaminet så försvann den skyddande effekten.

Studien kan enligt experter visa på en metod som på ett enkelt och billigt sätt kan undvika återfall i en av de vanligaste formerna av hudcancer.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress