Ange ditt sökord

Personer i chefsposition men även fler män än kvinnor uppgav att de utsattes för arbetsrelaterad nätmobbning.

Personer i chefsposition men även fler män än kvinnor uppgav att de utsattes för arbetsrelaterad nätmobbning.

Arbetsplatsmobbning: Chefer mest utsatta på nätet

Den digitala kommunikationen har förändrat maktdynamiken och allt fler mobbas idag på nätet som har skapat en nya plattformar där människor kan utsättas för mobbning.

Annons:

Det visar en avhandling vid Malmö universitet.

Olika plattformar för nätmobbning

Bakom avhandlingen står Rebecka Cowen Forssell som har studerat cybermobbning, eller nätmobbning, i arbetslivet. Det kan vara via digitala medier som e-post och sms och via sociala medier som Facebook och bloggar.

Idag är nätmobbning fortfarande, trots den snabba digitala utvecklingen, fortfarande ett relativt outforskat ämne. I sin forskning har Rebecka Cowen Forssel därför undersökt vad som karaktäriserar mobbning i arbetslivet när det sker just digitalt.

Forskning på tre teman

Avhandlingen bygger på en pilotstudie, en enkätstudie och en intervjustudie. Tre teman lyfts fram: maktdynamiker i den digitala kommunikationen, media-specifika uttrycksformer av mobbning och konceptuella förändringar av mobbningsbegreppet, vilket i sin tur påverkar hur mobbning studeras.

I enkätundersökningen med närmare 3 400 yrkesverksamma personer i Skåne i åldrarna 25 till 65, uppgav 3,5 procent att de upplevde sig som mobbade ansikte mot ansikte, knappt en procent rubricerade sig som nätmobbade medan tio procent rapporterade en utsatthet för beteenden som kan kategoriseras som nätmobbning.

Chefer och män mobbas mest

Personer i chefsposition men även fler män än kvinnor uppgav att de utsattes för arbetsrelaterad nätmobbning.

– Digital kommunikation ger möjlighet för personer att framställa sig själv och sitt budskap på ett mer kontrollerat sätt än i fysiska möten. Den bjuder också in tredje part som föräldrar och elever i skolan, studenter och klienter att utöva makt mot arbetstagare och chefer, säger Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet.

Mobbningen uttrycks på olika sätt i olika plattformar

Cowen Forssells forskning visar att nätmobbning uttrycks på olika sätt i olika digitala kanaler. I studien fanns en övervikt av passiv och exkluderande mobbning via e-post och exempel på̊ särskilt aggressiv och direkt uttryckt mobbning på Facebook och blogg. Publikens roll och kommunikationskanalens förankring i arbetsorganisationen påverkar hur mobbningen uttrycks.

– Publiken har en central roll i mobbning på Facebook. Inte bara i rollen av att bevittna eller legitimera handlingarna utan även som mottagare av budskapen. Mobbning på sociala medier kan ses som ett framträdande där mobbaren vill framställa sig på ett visst sätt inför en viss publik som inte nödvändligtvis behöver vara mobbningsoffret.

Cybermobbning sammanlänkad med traditionell mobbning

Cybermobbning i arbetslivet är inget nytt fenomen menar Rebecka Cowen Forssell som konstaterar att det hör ihop med traditionell mobbning.

– Nätmobbning och traditionell mobbning i arbetslivet är sammanlänkande. Å ena sidan har nätmobbning specifika uttryck och konsekvenser, å andra sidan finns det en rumslig sammankoppling mellan nätmobbning och traditionell mobbning. För även om mobbningen sker i ett digitalt rum uppstår oftast möten mellan offer och förövare i det fysiska rummet som behövs hanteras av de inblandade.

Behövs dialog om ramar för digital kommunikation

Rebecka Cowen Forssells forskning pekar på behovet av policys som kan förebygga och minska de negativa effekterna av nätmobbning i arbetslivet. Med den digitala kommunikationen uppstår gråzoner som vem användarna representerar när de kommunicerar med kollegor på Facebook.

– Det är inte möjligt att formulera en allmängiltig policy som fungerar för alla arbetsplatser. Individer och arbetsorganisationer har olika preferenser vad gäller att separera eller integrera arbete och privatliv. Dialogen om vilka ramar för digital kommunikation som behövs bör ske på varje arbetsplats, säger hon.

Annons:

Källor:

Malmö universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet
23 april, 2014 Depression & Ångest

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet

Att mobbning skulle vara en del av uppväxten är en före...

Skolstart – Mobbning och kränkningar vardag för vissa elever
13 augusti, 2017 Depression & Ångest

Skolstart – Mobbning och kränkningar vardag för vissa elever

Mobbning är ett problem på de flesta skolor och de utsa...

Hälsosamt att gnälla på jobbet – så gnäller du rätt

Hälsosamt att gnälla på jobbet – så gnäller du rätt

Att gnälla på jobbet har inte bara har negativa sidor m...

Annons:
KBT på distans – bra alternativ vid hälsoångest

KBT på distans – bra alternativ vid hälsoångest

Hälsoångest är ett tillstånd som riskerar öka i coronap...

Social ångest och personlighet starkt sammanflätade

Social ångest och personlighet starkt sammanflätade

Personer med social ångest har markant avvikande person...

Högre skaderisk hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa
16 april, 2020 Depression & Ångest

Högre skaderisk hos barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas i högre ...

Annons:
Ökad risk att dö i förtid vid massarbetslöshet
14 april, 2020 Depression & Ångest

Ökad risk att dö i förtid vid massarbetslöshet

Det nya coronaviruset covid-19 har inte bara påverkat m...

Meningsfulla samtal minskar existentiell ensamhet hos äldre och sköra personer

Meningsfulla samtal minskar existentiell ensamhet hos äldre och sköra personer

Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som ...

Psykologen: Viktigt att förstå att oro kring pandemin är normalt

Psykologen: Viktigt att förstå att oro kring pandemin är normalt

Oro, tankar och ensamhet är några av de konsekvenser en...

Annons:
Markant ökning av könsdysfori – ytterligare ökning att vänta
13 februari, 2020 Barn & Graviditet

Markant ökning av könsdysfori – ytterligare ökning att vänta

Sedan millennieskiftet har antalet personer som fått di...

Annons:
Mindfulness suddar ut gamla rädslor
4 februari, 2020 Depression & Ångest

Mindfulness suddar ut gamla rädslor

Några minuters meditationsövningar varje dag genom en v...

Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi
3 februari, 2020 Depression & Ångest

Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi

Det kan vara balansen mellan signalsubstanserna seroton...

Vänd vinterdepp till vinterpepp – tre smarta tips!
31 januari, 2020 Bättre liv

Vänd vinterdepp till vinterpepp – tre smarta tips!

Många svenskar får besvär i samband med att årstiderna ...

Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression
30 januari, 2020 Depression & Ångest

Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression

Personer med svårbehandlad depression lider ofta av sam...

Annons:

Coronapandemin: Upplever du att allmänheten fortfarande följer myndigheternas rekommendationer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq