Allt om HPV (Humant papillomvirus)

Allt om HPV (Humant papillomvirus)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-12-17
Författare: Anders Åker

HPV (Humant papillomvirus) är en smittsam sexuellt överförbar infektion. Viruset finns i över hundra olika typer och de allra flesta infekteras med en eller flera typer av viruset någon gång i livet. I värsta fall kan vissa virustyper ge cellförändringar som kan utvecklas till cancer, främst i livmoderhalsen.

Andra typer av HPV kan orsaka vårtor på bland annat händer och fötter, några typer kan även orsaka könsvårtor, kondylom.

HPV (Humant papillomvirus) – högriskvirus

Av de mer än 200 olika virus som HPV omfattar är det tretton som klassificeras som högriskvirus. Dessa virus kan orsaka olika typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer och cancer i vulva, vagina, anus, penis och svalg. Omkring 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av de vanligast förekommande högrisktyperna av HPV-virus, 16 och 18. Det är endast långvariga HPV-infektioner som kan ge cellförändringarna.

HPV typ 6 och 11 orsakar i sin tur kondylom medan andra kan orsaka hudvårtor, då främst på händer och fötter.

Så smittar HPV (Humant papillomvirus)

HPV sprids via kontakt med hud och slemhinnor och är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. HPV smittar vid flera typer av sex, inte bara samlag utan även vid smeksex, oralsex eller andra typer av sex. Det smittar även genom alla typer av sex, mellan man och kvinna, mellan kvinnor och mellan män.

Könsvårtor, kondylom, och vårtor på händer och fötter är även de smittsamma. HPV kan dock spridas även om det inte finns några synliga vårtor. Vid kondylom är det särskilt viktigt att man använder kondom och att den täcker hela hudområdet där det sitter kondylom för att minska smittspridning.

Symtom vid HPV (Humant papillomvirus)

Nästan alla som bor i Sverige får HPV-virus någon gång under sin livstid. De allra flesta vet inte om att de har blivit smittade och kroppen har generellt en god förmåga att läka ut HPV. Man beräknar att majoriteten av de smittade blir av med viruset efter ungefär ett år utan komplikationer.

En del HPV-typer ger symtom i form av vårtor på händer och fötter. Du kan även få vårtor i underlivet, kondylom, som man kan se med blotta ögat och som kan orsaka obehag. Det är viktigt att kolla upp vad du har för typ av vårtor och om du har ett aktivt sexliv även behandla kondylom för att minska risken att sprida smittan vidare.

De HPV-typer som orsakar cancer brukar i sin tur inte orsaka några vårtor och generellt varken syns eller märks en eventuell cellförändring i exempelvis livmoderhalsen. Cellförändringen kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

Behandling av HPV (Humant papillomvirus)

Beroende på vilken typ av HPV du har drabbats av ser behandlingen olika ut. Om du har fått besked att du har HPV vid en gynekologisk cellprovskontroll och inte har cellförändringar gör man en uppföljande kontroll efter tre år, då har de flesta blivit av med sin infektion.

Om infektionen är kvar gör man ytterligare en utredning men är då oftast i ett så pass tidigt stadie att det finns gott om tid att förebygga en utveckling av cancer.

Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen och genom screeningprogrammet med gynekologiska cellprovskontroller kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Om man upptäcker sådana behandlar man på en gynekologmottagning mindre allvarliga cellförändringar genom att ta bort dessa under lokalbedövning med hjälp av elslynga, nedfrysning eller laser.

Kondylom orsakas inte av samma virus som ger upphov till hudvårtor på händer och fötter och utseendet kan variera. Kondylom sitter på eller i könsorganen och man får räkna med att virus även finns på slemhinnorna i anus och i sällsynta fall även i munhålan. Kondylom behandlas med receptbelagd kräm eller lösning men kan också tas bort på specialistmottagning genom bränning, nedfrysning och laserbehandling eller med små kirurgiska ingrepp. Det kan vara svårt att få bort kondylom men om man varit fri i fyra till sex månader är det sannolikt att du har läkt ut vårtvirusinfektionen och inte är smittsam. Du kan tyvärr alltid bli smittad igen med en ny infektion.

Vanliga hudvårtor på händer eller fötter orsakas av en typ av HPV-virus som inte orsakar cancer. Vanligtvis läker infektionen ut av sig själv men hudvårtorna kan behandlas med en kräm eller genom att pensla med en etsande lösning. I vissa fall används även bränning, nedfrusning, kirurgi eller laserbehandling. Beroende på metod tar behandlingen olika tid och det kan vara svårt att få bort vårtorna helt och de kommer inte sällan tillbaka.

Det finns andra former av cancertyper relaterat till HPV; cancer i vagina, vulva, penis, svalg och ändtarmsöppning. Det finns inget nationellt screeningprogram för att upptäcka andra former av HPV-relaterad cancer än livmoderhalscancer. En eventuell behandling av andra cancertyper relaterat till HPV kan bestå av kirurgi, cellgiftsbehandling och strålning.

Screening vid HPV (Humant papillomvirus)

Sedan 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige mer än halverats. Då infördes kontroller där alla kvinnor från 23 till 64 år regelbundet kallas till gynekologisk cellprovskontroll.

Idag deltar cirka 80 procent av alla kvinnor i Sverige i kontrollerna som gör att man upptäcker cellförändringar på grund av HPV i ett tidigt stadie och kan sätta in åtgärder om det behövs. Det är frivilligt att gå på kontrollerna men det rekommenderas starkt att du gör det för att du i god tid ska få den hjälp du behöver om det trots allt skulle finnas någon cellförändring som behöver behandlas.

Vaccin vid HPV (Humant papillomvirus)

Det finns tre vacciner som skyddar mot HPV där alla tre skyddar mot HPV typerna 16 och 18 som orsakar runt 70 procent av alla livmoderhalscancerfall. Tjejer i årskurs 5 eller 6 erbjuds därför kostnadsfri vaccinering mot HPV då det ingår sedan 1 januari 2010 i det allmänna vaccinationsskyddet för barn. Är man äldre så får man bekosta vaccinationen själv.

Två av vaccinen skyddar även mot HPV typerna 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom. Man bör vaccineras innan man blivit infekterad av HPV, för bäst effekt, och vaccinen kan inte användas för att behandla en befintlig infektion. Du kan vaccinera dig även om du har haft sex, du får då ändå skydd mot den eller de andra typer som vaccinet skyddar mot och som du inte blivit smittad av.

Vaccineringen går till så att du får en spruta vid två eller tre tillfällen, på utsidan av överarmen. Går du på mellanstadiet får du två sprutor. Den andra sprutan får du minst ett halvår efter den första men mellanrummet får max vara ett år. Är du äldre än 13 år vaccineras du vid tre tillfällen där den andra sprutan ges en till två månader efter den första och den tredje vid ett halvår efter den första. Även om du är vaccinerad är det viktigt att delta i den regelbundna cellprovtagningen eftersom vaccinerna inte skyddar mot alla HPV-typer som kan leda till cancer.

Vaccin för pojkar vid HPV (Humant papillomvirus)

Av de tre vacciner som finns i Sverige idag är två godkända för vaccinering av killar. Killar som vaccinerar sig får ett visst skydd mot kondylom och peniscancer som orsakas av HPV. Det skulle även minska risken att killar i sin tur sprider HPV vidare. Skillnaden mellan vaccinerna är antalet typer av HPV som det skyddar mot.

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att vaccination mot HPV bör erbjudas även pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, istället för som idag enbart flickor. Ett förslag om detta med underlag för beslut skickades till regeringen i slutet av september 2017. Ett kompletterande underlag skickades in den 1 april 2019 och regeringen har lagt fram ett förslag att vaccinationen bör omfatta pojkar från och med hösten 2020.

Att leva med HPV (Humant papillomvirus)

De allra flesta av oss har eller har haft HPV i någon form. Det är fortfarande relativt ovanligt att det utvecklas till någon form av cancer, men det förekommer och därför bör du som kvinna gå på de regelbundna kontroller som erbjuds. För både kvinnor och män gäller det att ta ett eventuellt utbrott av kondylom på allvar och, även om det upplevs som pinsamt, få behandling för att undvika att sprida smittan vidare. Detsamma gäller för vårtor på händer och fötter som kan kännas både jobbigt och irriterande.

Vaccination mot HPV är frivilligt men allt fler väljer att genomgå vaccination och det kan komma att omfatta även killar inom kort. Det är upp till var och en men tillsammans med den screening som genomförs för tjejer kan man bidra till att minska antalet HPV-relaterade cancerfall.

HPV är ett så pass vanligt virus att det är nästan omöjligt att undvika och de flesta går faktiskt igenom livet utan att det uppstår några besvär eller komplikationer. Det viktigaste är att du alltid tar din hälsa på allvar och känner du dig osäker, prata med din skolsyster, gynekolog eller vårdcentral. 

 

Veckans fråga

Är du rädd för att smittas av det nya coronaviruset?

Nyhetsbrev

E-postadress