Ange ditt sökord

Om du misstänker akut förgiftning ska du alltid ringa Giftinformationscentralen för råd. Foto: Shutterstock

Om du misstänker akut förgiftning ska du alltid ringa Giftinformationscentralen för råd. Foto: Shutterstock

Felmedicinering, att man läser fel på dosering glömmer att man redan tagit sin medicin eller tänker att det ska vara mer effektivt om man tar fler, förekommer. Foto: Shutterstock

Felmedicinering, att man läser fel på dosering glömmer att man redan tagit sin medicin eller tänker att det ska vara mer effektivt om man tar fler, förekommer. Foto: Shutterstock

Det är inte alltid helt lätt att veta vilka svampar som är ätbara och vilka som är giftiga, en okunskap som kan orsaka förgiftning. Foto: Shutterstock

Det är inte alltid helt lätt att veta vilka svampar som är ätbara och vilka som är giftiga, en okunskap som kan orsaka förgiftning. Foto: Shutterstock

Allt om förgiftning hos vuxna

Det kan finnas olika orsaker till att vuxna drabbas av förgiftning men det viktigaste är att vid misstanke om förgiftning agera snabbt och riktigt.

Annons:

Om du misstänker akut förgiftning ska du alltid ringa Giftinformationscentralen för råd, antingen 112 vid akuta fall och 010-456 6700 vid mindre akuta fall. Är du osäker ska du alltid välja nödnumret 112. I den här artikeln tar vi upp förgiftning hos vuxna, här kan du läsa om förgiftning hos barn.

Viktigt att tänka på om det uppstår förgiftning

Det är bra att ha kunskap om vad du behöver göra i samband med en förgiftning. Det finns riktlinjer om hur du ska agera om du eller någon i din närhet drabbas av förgiftning.

 • Ring alltid Giftinformationscentralen via 112 (akut) eller 010-456 6700 (mindre akut).
 • Framkalla aldrig kräkning utan att först kontaktat Giftinformationscentralen eller sjukhus.
 • Ge aldrig medicinskt kol innan du pratat med Giftinformationscentralen eller sjukhus.

Vid alla former av förgiftning ska du alltid ringa 112 för ambulans vid följande symtom:

 • Tilltagande slöhet.
 • Medveteslösenhet.
 • Kramper.
 • Andningssvårigheter.

Lägg alltid personer som är medvetslösa i stabilt sidoläge för att undvika att tungan eller kräkning täpper till svalget och orsakar kvävning. Det kan även vara aktuellt att ge mun-mot-munandning om personen andas dåligt.

Medicinskt kol vid förgiftning

Medicinskt kol hjälper till att minska upptaget i kroppen av olika ämnen som läkemedel och svamp- och växtgifter.  Medicinskt kol kan du köpa receptfritt på apotek och det används främst vid förgiftning hos barn men det kan vara motiverat att ta även om du är vuxen.

Eftersom medicinskt kol i vissa fall kan vara olämpligt att ta så är det viktig att prata med Giftinformationscentralen eller sjukhus innan du tar medicinskt kol. En tumregel är att inte ge kol till en person som är:

 • Slö.
 • Har ett i övrigt påverkat allmäntillstånd.

Läkemedelsförgiftning

Läkemedelsförgiftning kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. Är den avsiktlig kan anledningen vara att personen i fråga ”vill” ta en överdos eller att tar läkemedel i missbrukssyfte. Felmedicinering, att man läser fel på dosering eller inte läser alls på förpackningen, förväxlar läkemedlen, glömmer att man redan tagit sin medicin eller tänker att det ska vara mer effektivt om man tar fler, förekommer också. Även om det är sällsynt kan det även inträffa att vårdpersonal skriver ut eller doserar felaktigt.

Tips för att förebygga läkemedelsförgiftning!

 • Är du osäker på din ordinering, det kan vara dosering, biverkningar, eller hur olika läkemedel påverkar varandra – kontakta alltid behandlande läkare eller sjukvården. Även Läkemedelsupplysningen kan svara på frågor.
 • Läs alltid noga på förpackningen, där finns viktig information om bland annat maximalt dagligt intag. Det hjälper aldrig att ta mer än det som rekommenderas på förpackningen.
 • Ändra aldrig ditt läkemedelsintag på eget bevåg, varken mer eller mindre. Prata alltid med vården om du känner att du behöver ta mer, eller mindre, medicin.

Vid misstanke om förgiftning med läkemedel, ring omgående Giftinformationscentralen eller sjukhus/läkare för råd. Vid avsiktlig överdosering, uppsök alltid sjukhus.

Kemikalieförgiftning

Kemikalier förekommer i vår vardag på arbetsplatser och i hemmet. Därför är det inte heller ovanligt att kemikalier orsakar förgiftningstillbud. Det kan handla om att  du råkar få kemikalier på huden, i ögonen eller när du andas in. Det händer att olyckan är framme och man får i sig kemikalier genom att dricka dem, det kan bero på att dessa har varit upphällda i något som kan göra att man förknippar det med något drickbart.

Olika kemikalier är olika riskabla men särskilt farliga är frätande produkter, kylarvätskor och metanol. Om dessa ligger bakom förgiftningstillbudet är det ofta extra viktigt att vidta åtgärder omedelbart.

Tips för att hantera kemikalier säkert!

 • Läs alltid varningstexten och lär dig vad symbolerna betyder.
 • Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av potentiellt farliga produkter.
 • Låt alltid kemikalier vara kvar i sin ursprungliga förpackning för att undvika förväxling.
 • Undvik helt att ha vissa extra farliga kemikalier i hemmet, särskilt om du har barn i familjen. Exempel på dessa är kaustik soda (lut), propplösare och starka syror.
 • Förvara alltid alla kemikalier på en säker plats, oåtkomligt för barn.
 • Undvik att blanda kemikalier, det kan ge upphov till oväntade kemikaliska reaktioner som bildar farliga gaser.

Svampförgiftning

Det är inte alltid helt lätt att veta vilka svampar som är ätbara och vilka som är giftiga, en okunskap som kan orsaka förgiftning. Svamp är visserligen en känslig färskvara och dessutom hårdsmält vilket kan leda till att det uppstår illamående och kräkningar även om svampen i sig inte är förgiftad.

De allra flesta svampar är faktiskt ogiftiga men om du trots allt tillagar och äter en giftig svamp kan det innebära fara för allvarlig förgiftning.

Tips för att undvika svampförgiftning!

 • Plocka aldrig svamp du inte är helt säker på och lär dig vilka som är ätbara och vilka som är giftiga.
 • Provsmaka inte rå svamp så att barn ser det, de kan få för vana att även ute i skogen smaka svamp vilket ökar risken för att råka få i sig giftig svamp.
 • Lita inte på gamla svampböcker, skaffa en modern svampbok.

Om olycka när framme och du känner av symtom och misstänker svamp du har ätit, ring Giftinformationscentralen omgående för råd om vad du behöver göra. Spara också svampen för eventuell identifiering, det kan underlätta vid behandling av förgiftningen!

Andra former av förgiftning

Förgiftning förekommer inte sällan i samband med missbruk. Gängse regel är då att alltid söka upp sjukhus, oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt (om man har fått i sig något narkotiskt preparat utan att veta om det).

Det är inte ovanligt att förgiftning kan drabba äldre, särskilt då minnet sviker. Det kan vara svårt att komma ihåg om man har tagit rätt läkemedel, rätt dos eller tagit läkemedel överhuvudtaget. Då kan en dosett, som finns på exempelvis apotek, vara behjälpligt. Vid demens förekommer en förhöjd risk att personer får i sig både kemikalier och annat olämpligt och det kan då vara aktuellt att ”säkra” hemmet från farliga och giftiga produkter och föremål.

Annons:

Källor:

Giftinformationscentralen, 1177

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: