Ange ditt sökord

Att acceptera sin oro, ängslan och ångest kan vara ett första steg i att minska de problem man upplever. Foto: Getty Images

Att acceptera sin oro, ängslan och ångest kan vara ett första steg i att minska de problem man upplever. Foto: Getty Images

5 tips för att minska din ångest

Nästan hälften av alla svenskar upplever besvär med ängslan, oro eller ångest. Ängslan och oro kan liknas vid att känna sig nervös och orolig, medan ångest innebär en starkare känsla av oro eller rädsla, ofta åtföljd av fysiska symtom.

Annons:

Drygt 40 procent av befolkningen rapporterar att de upplever besvär relaterade till ängslan, oro eller ångest. För de flesta är dessa besvär lätta. Dessa känslor är vanligare bland yngre individer än bland äldre. I den yngsta åldersgruppen säger mer än hälften att de har upplevt lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, medan en av tre äldre personer har upplevt liknande besvär.

Könsskillnader finns också när det kommer till dessa känslor, där det är vanligare bland kvinnor än bland män. Hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen har upplevt lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland unga kvinnor i åldern 16 till 29 år är dessa känslor mest utbredda, där hela 50 procent upplever lätta besvär och ytterligare 23 procent upplever svåra besvär.

Det är viktigt att komma ihåg att ängslan, oro och ångest är naturliga reaktioner och vanligtvis inte farliga, även om de kan vara obehagliga att uppleva.

Tips för att minska din ångest

Att minska ängslan, oro och ångest kan vara en utmanande process, men det finns många strategier och tekniker som kan hjälpa. Här är fem viktiga tips som kan hjälpa dig att hantera och minska dessa känslor:

 1. Praktisera mindfulness och meditation:
  • Mindfulness och meditation är effektiva verktyg för att öka medvetenheten om dina tankar och känslor.
  • Genom att fokusera på nuet och acceptera dina känslor utan att döma dem kan du minska oro och ångest.
  • Regelbunden meditationsträning kan också bidra till att minska stress och främja avslappning.
 2. Fysisk aktivitet:
  • Regelbunden fysisk aktivitet, som promenader, löpning eller yoga, kan hjälpa till att minska ängslan och ångest.
  • Träning frigör endorfiner, vilket är naturliga humörhöjare, och hjälper till att hantera stresshormoner.
  • Fysisk aktivitet kan också förbättra sömnkvaliteten och öka kroppens förmåga att hantera stress.
 3. Andningsövningar:
  • Djupandningsövningar kan vara mycket effektiva för att lugna nervsystemet och minska ångest.
  • Fokusera på att andas långsamt och djupt, in genom näsan och ut genom munnen.
  • Genom att kontrollera din andning kan du snabbt återställa lugnet och minska fysiska symtom som snabb hjärtrytm och skakningar.
 4. Hantera negativa tankar:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som hjälper dig att identifiera och hantera negativa tankemönster.
  • Utmana irrationella eller katastrofala tankar och ersätt dem med mer realistiska och balanserade tankar.
  • Skapa en dagbok för att spåra dina tankar och känslor och arbeta med att omformulera dem.
 5. Sök professionell hjälp:
  • Om dina känslor av ängslan, oro eller ångest är överväldigande och påverkar din dagliga funktion, överväg att söka professionell hjälp.
  • En terapeut eller psykiatriker kan hjälpa dig att utveckla specifika strategier och behandlingsplaner.
  • Ibland kan medicinering vara en del av behandlingen, särskilt vid allvarlig ångest.

Kom ihåg att det inte finns någon universell lösning för att hantera dessa känslor, och vad som fungerar bäst kan variera från person till person. Att experimentera med olika strategier och hitta vad som passar dig bäst är en viktig del av att minska ängslan, oro och ångest.

Skillnader mellan oro, ängslan och ångestsyndrom

Oro, ängslan och ångestsyndrom är alla relaterade till känslor av rädsla, nervositet eller obehag, men de skiljer sig åt i grad och varaktighet. Här är de viktigaste skillnaderna mellan dem:

 1. Oro:
  • Oro är en naturlig reaktion på stress eller osäkerhet.
  • Det är oftast kopplat till specifika händelser eller situationer.
  • Oro är vanligtvis kortvarig och försvinner när orsaken till oron försvinner.
  • Det kan vara anpassningsbart och hjälpa en person att fokusera och hantera problem.
 2. Ängslan:
  • Ängslan är en starkare form av oro, som kan vara mer allmän och svår att koppla till en specifik händelse eller situation.
  • Den kan vara mer ihållande än oro och påverka en persons dagliga liv.
  • Ängslan kan vara anpassningsbar i vissa situationer genom att öka vaksamhet och försiktighet.
 3. Ångestsyndrom:
  • Ångestsyndrom är en mer allvarlig och långvarig form av ångest.
  • Det innefattar ofta irrationell och överdriven oro över olika aspekter av livet.
  • Ångestsyndrom kan vara ett medicinskt tillstånd och inkluderar ångestsjukdomar som generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångeststörning, paniksyndrom och olika fobier.
  • Ångestsyndrom kan leda till betydande påverkan på en persons liv och kräver ofta behandling, inklusive terapi och ibland medicinering.

Sammanfattningsvis är huvudskillnaden mellan dessa begrepp graden av oro, varaktighet och påverkan på daglig funktion. Oro är vanligtvis kortvarig och kopplad till specifika händelser, medan ängslan är mer allmän och ihållande. Ångestsyndrom är en allvarligare form av ångest som kan vara långvarig och påverka en persons liv negativt.

Fakta om ångestsyndrom

Ångestsyndrom är en övergripande term som beskriver olika mentala hälsotillstånd där ångest är den dominerande och ihållande känslan. Det finns flera olika typer av ångestsyndrom, inklusive:

 1. Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Personer med GAD upplever kronisk oro och ängslan över vardagliga saker, även om det inte finns någon uppenbar anledning till oro. Symtomen inkluderar rastlöshet, muskelspänningar, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.
 2. Paniksyndrom: Personer med paniksyndrom upplever återkommande och oförutsägbara panikattacker, som är intensiva episoder av rädsla och obehag. Fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar, skakningar och andnöd är vanliga under dessa attacker.
 3. Social ångest (social fobi): Detta innebär en intensiv rädsla för sociala situationer och en stark känsla av obehag eller oro över att bli bedömd av andra. Personer med social ångest undviker ofta situationer där de kan bli iakttagna eller bedömda.
 4. Specifik fobi: Detta handlar om en överdriven och oproportionerlig rädsla för specifika föremål, situationer eller aktiviteter. Vanliga exempel inkluderar rädsla för spindlar, höjder eller flygande.
 5. Tvångssyndrom (OCD): Människor med OCD upplever ständiga tankar (obsessioner) som ofta är ångestdrivna, och de utför repetitiva beteenden eller mentala ritualer (tvång) för att minska ångesten. Detta kan inkludera exempel som att tvätta händerna upprepade gånger eller dubbelkolla saker om och om igen.

Det är viktigt att notera att ångestsyndrom är en verklig medicinsk sjukdom som påverkar hjärnans funktion och kemi. Det är inte en enkel känslomässig reaktion eller något som en person medvetet kan kontrollera eller “skaka av sig”. Behandlingar för ångestsyndrom kan inkludera terapi, medicinering och olika typer av stöd.

Ångestsyndrom och behandling

Behandlingen av ångestsyndrom involverar olika terapiformer som stödsamtal, psykologisk behandling såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), samt ibland medicinering med preparat som påverkar serotoninbalansen i hjärnan.

Vägen framåt – ökad kunskap och behandlingsmöjligheter

För att minska stigmatiseringen och öka kunskapen om ångestsyndrom krävs en insats från samhället och olika yrkesgrupper. Utbildning och information om tillståndet behövs för att öka förståelsen och förbättra möjligheterna för drabbade att söka hjälp. Denna ökade medvetenhet kan bidra till att fler får rätt behandling i tid och därmed kan leva ett mer fungerande liv utan att låta ångesten hindra dem. Det är också viktigt att fortsätta forska och utveckla nya behandlingsmetoder för att ständigt förbättra vården för personer med ångestsyndrom.

Läs om GAD, generaliserat ångestsyndrom.

Läs om OCD, tvångssyndrom.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: