Ange ditt sökord

Om du har diabetes och är orolig över dina ögon prata med din läkare. Foto: Shutterstock

Om du har diabetes och är orolig över dina ögon prata med din läkare. Foto: Shutterstock

Viktigt med hjälp vid synbesvär i samband med diabetes

Att du som har diabetes kan drabbas av synskador kan komma som en nyhet för vissa. Man märker inte själv när förändringarna uppstår, de upptäcks vid en ögonbottenfotografering. Med regelbundna ögonkontroller kan man tidigt upptäcka eventuella förändringar i ögonen och sätta in behandling i tid.

Annons:

Därför är det viktigt att upprepa ögonbottenundersökningarna varje, vartannat eller vart tredje år beroende på just dina förutsättningar.

Oavsett om du har typ 1- eller typ 2-diabetes är det mycket vanligt att drabbas av förändringar i ögonen som i värsta fall kan leda till blindhet. Att undersöka ögonen regelbundet (ögonbottenfotografering) är ett bra sätt att veta om det uppstår förändringar. Diskutera med din läkare eller diabetessköterska om när du ska göra ögonkontroller.

Synskador som kan uppstå i samband med diabetes

Du som lever med diabetes behöver ha en grundläggande kunskap om hur diabetes påverkar dina ögon och vad du kan göra för att minska risken för synskador.

Näthinnan täcker bakre delen av ögat. Näthinnan består av många synceller som sitter tätt packade i rader. Det är med hjälp av dessa som vi ser skarpt. I gula fläcken, som är den mest centrala delen av näthinnan, är tätheten av synceller störst. Det gör att förändringar i gula fläcken ger symtom i form av synförändringar. Dessa kan yttra sig som suddig syn, förlorat kontrastseende eller fläckvis förlorad syn. Ibland kan raka linjer upplevas som krokiga. Förändringar som sker på andra ställen än gula fläcken ger inga symtom, därför är det viktigt med regelbundna ögonbottenundersökningar.

Diabetesförändringar i ögat

Minst 4 procent av befolkningen i Sverige har diabetes och nästan alla drabbas av någon form av diabetesförändringar i ögonen. Diabetesretinopati (retina = näthinna) är den vanligaste ögonåkomman och den drabbar näthinnan. Att blodkärlen i näthinnan förändras kallas för diabetesretinopati. 

Förändringar i näthinnans blodkärl bidrar till syrebrist vilket kan ge skador på syncellerna. Syrebristen gör också att nya blodkärl bildas och kan växa in över gula fläcken och ge synnedsättning. Dessa nya blodkärl är av sämre kvalitet och läcker vätska och protein så att en svullnad, ett så kallat ödem, kan bildas vid gula fläcken med synnedsättning som följd. Synnedsättningen kan bli så pass allvarlig att man inte längre kan läsa, köra bil eller klara sig själv.

Förändringarna i ögonen kommer smygande och ger inte några symtom förrän i sent skede. Därför är det viktigt med ögonkontroller.

Behandling av diabetesförändringar

Trots att det idag är betydligt färre som drabbas av allvarliga synproblem tack vare kontroller (ögonbottenfotografering) och behandling kan det inte nog understrykas att den som lever med diabetes ska vara medveten om risken för ögon- och synbesvär. Den viktigaste faktorn för att minska risken för förändringar är att ha bästa möjliga kontroll på blodsocker, blodtryck och blodfetter och att kontinuerligt följa upp sin diabetes med hälsokontroller.

Tidiga förändringar i ögonen till följd av diabetes ger inga symtom, vilket gör att är det viktigt att gå på de ögonkontroller som du som har diabetes blir kallad till. På dessa kontroller fotograferas din ögonbotten och bilderna granskas av ögonläkare för att se om eventuella förändringar finns. Genom att kontinuerligt följa eventuella förändringar kan man på ett tidigt stadium sätta in behandling vid behov. Sedan regelbundna ögonbottenundersökningar infördes har antalet blinda som en följd av diabetes minskat kraftigt. 

Standardbehandling har sedan många år varit laser vilket är en metod som kan förhindra att synen försämras ytterligare. Laser kan dock inte användas vid eller i närheten av gula fläcken. Idag finns även läkemedelsbehandling för att behandla svullnad i gula fläcken till följd av diabetes. Studier visar att patienter som behandlats med läkemedel kan undvika allvarliga synskador och kan ofta till och med förbättra synen. 

Vad kan jag göra för att minska risken för synskador?

Att kontrollera sin blodsockernivå, blodtryck och blodfetter är viktigt, men även livsstilen. Mat, dryck och motion bidrar till att minska risken för dig som har diabetes att drabbas av förändringar i ögonen. Kontinuerliga kontroller för att se om något förändras i ögonen och att ha en bra kontakt med vården är också mycket värdefullt när det gäller att förebygga problem med synen i samband med diabetes.

Det är mycket viktigt att tidigt upptäcka förändringar för att kunna sätta in en effektiv behandling. Eftersom du själv oftast inte märker om du har förändringar i näthinnan är det viktigt att gå på regelbundna ögonbottenfotografteringar.

Om du har diabetes och är orolig över din syn, prata med din läkare och nämn din oro. Om du blivit kallad men inte brukar gå på ögonkontroller så gör det genast för att tidigt kunna upptäcka eventuella förändringar så att du kan få behandling som kan rädda din syn i tid.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: