Ange ditt sökord

Förlorad njurfunktion går inte att återställa, utan endast att bibehålla. Därför är det extra viktigt med tidig upptäckt av njurproblem. Foto: Getty Images

Förlorad njurfunktion går inte att återställa, utan endast att bibehålla. Därför är det extra viktigt med tidig upptäckt av njurproblem. Foto: Getty Images

Vad vet du om dina njurar och kronisk njursjukdom (CKD)?

Njuren är ett fantastiskt organ som behövs för vår överlevnad och därför kräver uppmärksamhet. Njurarna behövs bland annat för att kunna rena vårt blod, bilda urin och reglera salthalten. Omkring en miljon svenskar lever med kronisk njursjukdom, men inte alla känner till att de är sjuka. Om du kissar blod eller har andra problem med njurarna ska du alltid kontakta vården.

Annons:

Njurarna, de två bönformade organen som sitter strax ovanför naveln på varsin sida av ryggraden, är essentiella för vår överlevnad. Deras betydelse sträcker sig långt bortom att bara rena vårt blod och bilda urin. De är centrala för att upprätthålla kroppens kemiska balans och vätskenivåer, och de spelar en avgörande roll i flera viktiga biologiska processer.

Tidig upptäckt av kronisk njursjukdom (CKD) avgörande

Njurarna har flera viktiga funktioner, inklusive att rena blodet, reglera blodtrycket, producera hormoner och aktivera vitamin D. Kronisk njursjukdom (CKD) är en allvarlig hälsorisk och kan vara den femte vanligaste dödsorsaken globalt år 2040. Så många som en miljon svenskar lever med kronisk njursjukdom. Förlorad njurfunktion går inte att återställa, utan endast att bibehålla. Risken för CKD ökar med faktorer som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, högt blodtryck, åderförfettning, fetma, ålder och ärftliga faktorer som polycystisk njursjukdom. Om du har någon av dessa sjukdomar kan det vara bra att kolla upp dina njurar och vara uppmärksam på eventuella nya symtom.

Njursjukdomar är en varierande grupp av sjukdomar med olika symtom och prognoser. De flesta av dem har ett långsamt förlopp, men vissa kan vara akuta. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Målen för behandlingen är att sakta ned förlusten av njurfunktion och att förebygga hjärt-kärlsjukdom hos patienten. Då de flesta medicinska njursjukdomar initialt ger få eller inga symtom från njurarna, kan personer ha kronisk njursjukdom utan att känna till det under många år.

Exempel på symtom man kan få vid problem med njurarna

 • Trötthetskänsla, dåsighet och koncentrationssvårigheter.
 • Förlust av aptit/ illamående och kräkningar.
 • Ökad vätskeansamling i kroppen.
 • Händer och fötter: De kan svullna upp eller kännas mer stela än vanligt.
 • Urinering: Att man behöver urinera ofta eller mindre ofta än vanligt.
 • Mag-tarmbesvär: Exempelvis lös avföring.
 • Klåda på kroppen.
 • Ont i magen och/eller ryggen: Då njurarna sitter bakom tjocktarmen skyddas de av nedre revbenen och detta gör det svårare att lokalisera smärta till just njurarna.
 • Nedsatt njurfunktion: När symtom från njurarna väl uppstår beror de på den nedsatta njurfunktionen, då slaggprodukter ansamlas i stället för att rensas ut.

Fler med kronisk njursjukdom (CKD) lever längre

Framsteg inom njurvården har lett till att fler människor lever längre med transplanterade njurar eller i dialys. Överlevnaden för patienter i dialys har förbättrats, med en minskning av dödligheten från 30 procent per år på 1990-talet till 18,4 procent år 2022. Denna framgång tillskrivs möjliga faktorer som tätare dialys, förbättrad hjärtsjukvård, effektivare dialysfilter och bättre läkemedel.

Drygt 6 000 personer i Sverige lever med en transplanterad njure. Transplanterade njurpatienter har också längre överlevnad, även om medelåldern för behandlingsstart har stigit. Den högre överlevnaden bland transplanterade anses bland annat bero på att uppföljningen av patienter har förbättrats och träffsäkerheten i behandlingen har ökat. Det finns dock en brist på njurar för transplantation, och endast en fjärdedel av de som behöver en ny njure kan genomgå transplantation.

Dialysfrekvensen har minskat under de senaste tio åren, och det finns en oroande trend med att fler patienter får dialys färre än tre gånger i veckan, vilket kan påverka deras långsiktiga resultat negativt.

Det är viktigt att förbättra vården och resurserna för patienter med njursjukdom för att möjliggöra tidig upptäckt och effektiv behandling samt för att öka tillgängligheten för transplantation för lämpliga kandidater.

Fakta njurarna – kroppens mångsidiga hjältar

Njurarna är de två bönformade organen som sitter strax ovanför naveln på varsin sida av ryggraden. Vanligtvis är njurarna lika stora, cirka 10–12 centimeter långa och väger omkring 150 gram vardera, hos en vuxen person. Vi kan klara av att leva med enbart en njure. För att förstå hur njurarna utför sitt arbete, måste vi nämna nefronerna, cirka en miljon små enheter/reningsverk som finns inom varje njure. Ett nefron består av glomeruli och tubuli, där blodet filtreras och den återstående vätskan bearbetas enligt kroppens behov. Resultatet är primärurin, som är en form av blodplasma. Kapillärer tar vatten och näringsämnen från primärurinen och reglerar samtidigt salt-, surhets- och vätskebalansen. Njurarna arbetar dygnet runt och urin produceras allt eftersom.

Njurarna agerar som avancerade kemiska “kraftverk” och utför flera avgörande funktioner i vår kropp:

 1. Eliminera avfallsprodukter: Först och främst fungerar njurarna som kroppens naturliga reningsverk. Genom att filtrera blodet avlägsnar de restprodukter, avfallsprodukter och överflödig vätska. Detta innefattar ämnen som urinämne, gallfärgämnen och även främmande ämnen som läkemedel eller annat som inte bör finnas i kroppen. De bearbetar ungefär 200 liter vätska per dag och skickar ut cirka två liter i form av urin. Resten återförs till blodomloppet.
 2. Kontroll av röda blodkroppar: Njurarna har också en betydande hormonell funktion. De reglerar blodtrycket genom att producera hormoner och stimulerar bildningen av röda blodkroppar, vilket är viktigt för att säkerställa att vi har tillräckligt med syretransportörer i vårt blod.
 3. Kroppens blodtrycksregulator: Vid högt blodtryck eliminerar njurarna vatten och salt genom urinen för att sänka det, medan de sparar på vatten och salt vid lågt blodtryck, för att öka det.
 4. Urin- och vätskebalans: De spelar en central roll i att balansera våra kroppsvätskor, säkerställer att vi behåller rätt mängd vätska i vår kropp och undviker överskott eller brist. Njurarnas betydelse kan inte överskattas när det kommer till att upprätthålla vår kropps kemiska balans. De reglerar salt-, kalium- och syrainnehållet (pH-värdet) i kroppen och producerar hormoner som påverkar andra organ.
 5. D-vitaminproduktion: De aktiverar vitamin D, vilket är nödvändigt för att vår kropp ska kunna absorbera kalcium ordentligt och därmed främjar starka och friska ben.

Sammanfattningsvis är njurarna centrala organ som utför en mängd livsviktiga uppgifter för att hålla vår kropp i balans och frisk. Så låt oss vara medvetna om våra njurar och ta hand om dem så att de kan fortsätta att utföra sina viktiga uppgifter.

Läs mer om kronisk njursvikt.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: