Ange ditt sökord

Hyperkalemi betyder högt kaliumvärde i blodet. Den vanligaste orsaken är en biverkan av läkemedel, men även uttorkning och nedsatt njurfunktion kan ligga bakom.  Foto: Getty Images

Hyperkalemi betyder högt kaliumvärde i blodet. Den vanligaste orsaken är en biverkan av läkemedel, men även uttorkning och nedsatt njurfunktion kan ligga bakom. Foto: Getty Images

Högt kalium – orsak, symtom och behandling

Att mäta kaliumhalten i blodet är ett av de allra vanligaste blodproven som tas i sjukvården. Särskilt vanligt är det att kontrollera kalium hos patienter som får behandling med vätskedrivande läkemedel, läkemedel mot högt blodtryck eller patienter som har en nedsatt njurfunktion. Högt kalium kan vara tecken på njursjukdom eller en biverkan av vissa läkemedel.

Annons:

Kalium behövs i kroppen för att nerver och muskler ska fungera normalt. Cirka 98 procent av kroppens kalium finns inuti cellerna – det är alltså en mycket liten del som cirkulerar i blodet och som vi kan mäta med ett blodprov.

Vid blodprovstagning ligger kalium (benämns S-K i lablistan) normalt mellan 3,5–5,0 mmol/l (det kan variera något mellan olika laboratorier). När kaliumvärdet i blodprov är över 5,6 mmol/l kallas det hyperkalemi. Värden mellan 5,0 och 5,6 mmol/l är relativt vanligt och här avgör individens övriga parametrar ifall man behöver göra något utöver att hitta och behandla orsaken till det något höga värdet. Allvarliga symtom uppträder när kaliumnivån ligger över 7 mmol/l.

Kalium i kosten

Du får i dig kalium via den mat du äter. Mest kalium finns det i frukt och grönsaker, kött och fisk. Särskilt mycket kalium finns det i banan, citrusfrukter, nötter och choklad.

Kaliumnivån i blodet regleras genom att cellerna i kroppen kan släppa in respektive släppa ut kalium för att upprätthålla balansen. Kalium utsöndras också via urinen. För de här känsliga regleringssystemen är hormonerna insulin och aldosteron nödvändiga.

Orsaker till högt kalium / hyperkalemi

Den vanligaste orsaken till hyperkalemi är läkemedelsbehandling, ofta i kombination med nedsatt njurfunktion eller uttorkning.

Läkemedel som kan ge höga kaliumvärden är till exempel kaliumtillskott, vissa typer av vätskedrivande läkemedel och blodtryckssänkare samt antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Vid tillstånd som ger kraftig nedbrytning av muskelvävnad eller muskelskada kan kalium svämma ut från cellerna och in i blodbanan och på så sätt höja kaliumvärdet. Exempel på detta är svält, trauma mot muskel eller operationer. Insulinbrist och binjurebarkssvikt (till exempel Addisons sjukdom) kan också vara orsaker till hyperkalemi.

Falsk hyperkalemi – vad är det?

Värdet på kalium i blodprov kan bli falskt för högt i samband med provtagning om man stasat armen eller spänt musklerna för hårt eller för länge. Du ska alltså inte sitta och pumpa med handen i samband med blodprovstagning – då kan kaliumvärdet bli för högt. Vid ett kraftigt ökat antal vita blodkroppar (som vid leukemi) eller blodplättar kan också kaliumvärdet i blodprov bli för högt.

Symtom vid för högt kaliumvärde

Vid mild eller måttlig hyperkalemi är tillståndet vanligen symtomlöst. Allvarligare symtom uppträder när kaliumnivån i blodet överstiger 7,0 mmol/l. Obehandlad hyperkalemi kan vara dödlig.

Det vanligaste symtomet är muskelsvaghet. Oftast börjar denna svaghet i benen, och sprider sig sedan upp mot bålen och armarna. Kramp i musklerna eller nedsatta reflexer kan också vara ett symtom vid hyperkalemi. Andra symtom är svåra hjärtrytmrubbningar, EKG-förändringar, oro och förvirring.

Utredning vid hyperkalemi

I utredningen ingår att kontrollera allmäntillstånd, vätskebalans, muskelstyrka, puls, blodtryck och EKG. Njurfunktion och genomgång av aktuella läkemedelsbehandlingar är mycket viktigt. Binjurebarksfunktionen undersöks genom att kontrollera kortisolvärdet i blodet.

Behandling av hyperkalemi

En mild till måttlig hyperkalemi kan behandlas via din läkare på vårdcentralen. Man gör medicinjusteringar och behandlar bakomliggande sjukdom.

Det finns läkemedel i form av ett pulver som man löser upp i vätska som kan sänka kaliumnivån i blodet genom att minska kaliumöverskottet i tarmen. På senare år har det kommit nya inom gruppen med snabbare och större effekt och med färre biverkningar.

Om kaliumvärdet är 7,0 mmol/l eller högre, eller om patienten har EKG-förändringar eller är allmänpåverkad, skickas hen in till akutmottagning för behandling. Behandlingen består av intravenös vätska, kalcium, insulin, eventuell njurdialys med mera.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: