Ange ditt sökord

Gångsvårigheter

Svårigheter med gången kan exempelvis uppstå till följd av smärta, muskelsvaghet och ledproblem. Det kan dock även bero på olika neurologiska sjukdomar. Om du inte känner till anledningen till gångsvårigheterna är det viktigt att söka vård.

Annons:

Gångsvårigheter kan ha många olika orsaker, och det är viktigt att förstå att de kan vara resultatet av en kombination av flera faktorer. Här är några vanliga orsaker till gångsvårigheter:

 1. Muskelsvaghet:
  • Orsak: Muskelsvaghet kan uppstå av olika skäl, inklusive åldrande, bristande träning, neurologiska sjukdomar som ALS eller multipel skleros, eller skador på musklerna.
  • Effekt: Svaga muskler kan leda till nedsatt balans och förmågan att hålla kroppen upprätt, vilket resulterar i gångsvårigheter.
 2. Ledproblem:
  • Orsak: Ledproblem som artros, reumatoid artrit eller andra ledinflammationer kan leda till smärta, stelhet och minskad rörlighet i lederna.
  • Effekt: Ledproblem kan göra det svårt att böja eller röra lederna normalt, vilket kan påverka gången negativt och orsaka smärta.
 3. Neurologiska sjukdomar:
  • Orsak: Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, stroke, neuropati, spinal stenos, ischiaspåverkan, demens, MS eller ALS kan påverka nervsystemet och musklerna som styr gångmönstret.
  • Effekt: Neurologiska sjukdomar kan leda till förlust av muskelkontroll, skakningar, stelhet och andra symptom som påverkar gångförmågan. Ofta blir gången långsammare, man tar kortare steg och har en ökad variabilitet i sin gång än kognitivt friska personer. Vid Parkinsons sjukdom går man ofta med lätt framåtlutad ställning och långsam, hasande gång. Det kan vara svårt att ta det första steget och man står därför i stället stilla och trampar.
 4. Balansproblem:
  • Orsak: Balansproblem kan vara resultatet av inre öronsjukdomar, vestibulära störningar eller åldersrelaterade förändringar i balanssinnet.
  • Effekt: Nedsatt balans kan göra det svårt att hålla sig upprätt och stabilt medan man går, vilket kan leda till fallrisk.
 5. Smärta och obehag:
  • Orsak: Smärta i ben, fötter eller andra kroppsdelar kan vara en följd av skador, inflammation eller sjukdomar som påverkar rörligheten.
  • Effekt: Smärta kan göra det smärtsamt att gå och kan påverka gångmönstret genom att personen försöker undvika smärtsamma rörelser.
 6. Förlust av kraft i nedre extremiteterna:
  • Orsak: Skador på nerver eller muskler i benen, eller sjukdomar som påverkar cirkulationen till benen, kan leda till förlust av kraft i nedre extremiteterna.
  • Effekt: Minskad kraft i benen kan påverka förmågan att generera den nödvändiga kraften för att gå normalt.
 7. Medicinering och biverkningar:
  • Orsak: Vissa mediciner kan ha biverkningar som påverkar muskelfunktionen, balans eller koordination.
  • Effekt: Medicinska biverkningar kan leda till temporära eller långvariga gångsvårigheter.

Det är viktigt att om du eller någon du känner upplever gångsvårigheter konsultera en läkare för en korrekt diagnos och behandling. Behandlingen kan variera beroende på den underliggande orsaken till gångsvårigheterna och kan inkludera fysioterapi, medicinering, kirurgi eller andra behandlingsalternativ.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: