Ange ditt sökord

Överläkare Ronny Öhman, Skånes Universitetssjukhus Lund, började arbeta med lungcancer för 30 år sedan. Idag är behandlingsläget och prognosen en helt annan än då. Foto: Anders Roos

Överläkare Ronny Öhman, Skånes Universitetssjukhus Lund, började arbeta med lungcancer för 30 år sedan. Idag är behandlingsläget och prognosen en helt annan än då. Foto: Anders Roos

Framsteg för lungcancerpatienter

När överläkaren Ronny Öhman på Skånes universitetssjukhus Lund började arbeta med lungcancer för 30 år sedan fanns det nästan ingen effektiv behandling att erbjuda och de flesta patienterna avled inom ett år. Tack vare intensiv forskning är läget idag betydligt ljusare för många av de personer som varje år får diagnosen lungcancer.

Annons:

Nu finns det en rad olika målinriktade, skräddarsydda behandlingar att erbjuda för de patienter som har mutationer. Sist ut i raden är ett nyligen godkänt läkemedel för METex14-mutationer vid avancerad icke småcellig lungcancer.

—Det har hänt oerhört mycket inom detta område. Framgångarna inom precisionsmedicin och tillgången till genetiska analyser har lett till att det nu finns nio målinriktade, effektiva behandlingar att erbjuda för patienter med olika mutationer och det kommer nya läkemedel hela tiden, säger Ronny Öhman, som gläds åt att många av hans patienter idag inte bara lever längre, utan även har en bibehållen livskvalitet tack vare de skonsamma behandlingarna.

Lungcancer har flera undergrupper som kräver olika behandling

Lungcancer, en sjukdom som drabbar drygt 4 000 personer varje år, är fortfarande den dödligaste av alla cancerformer, tätt följd av bukspottkörtelcancer. Rökning är den allra största riskfaktorn, omkring 80–90 procent av patienterna är, eller har varit, rökare. Varje år avlider runt 3 500 människor i någon form av lungcancer. Cancerformen delas in i två huvudgrupper, småcellig och icke småcellig. Den sistnämnda typen står för 85 procent av alla fall, men det finns många olika varianter av sjukdomen.

Under de senaste decennierna har man lyckats identifiera ett antal undergrupper med olika DNA-mutationer. Tack vare att det idag går att avgöra exakt vilka tumörceller det handlar om är det alltså möjligt att sätta in en riktad, mer skonsam och mer effektiv behandling.

—Precisionsmedicin har banat vägen för molekylärbiologiska analyser av arvsmassan. Idag erbjuder alla universitetssjukhus i landet genanalyser av de vävnadsprov som skickas in. Resultaten avgör vilket läkemedel som ska användas, behandlingen skräddarsys för varje individ beroende på vilken mutation som hittats, säger Ronny Öhman.

Nya målinriktade behandlingar vid lungcancer orsakad av mutation

Tack vare denna utveckling har nya målinriktade läkemedel kunnat tas fram kontinuerligt sedan 2004 då den allra första behandlingen kom.

—Ungefär 30 procent av alla patienter med icke småcellig lungcancer har någon mutation.

Den senaste i raden av godkända, målinriktade behandlingar gäller METex-14-mutationer vid avancerad icke småcellig lungcancer, en svårare form av sjukdomen. Denna mutation finns hos cirka tre procent av patienterna och det är först nu just dessa kan erbjudas en behandling.

—Det kanske inte handlar om särskilt många personer som har just denna mutation, men att det nu finns ett behandlingsalternativ betyder naturligtvis mycket för varje drabbad individ, säger Ronny Öhman.

Intensiv forskning kring lungcancerbehandling

Lungcancer är det ledande forskningsområdet inom målinriktade behandlingar och det kommer nya hela tiden.

—Ja, det är flera som är på väg att godkännas nu. Det positiva med målinriktade behandlingar är att de har färre biverkningar och är lätta att hantera för patienterna eftersom de finns i tablettform. Patienter som får dessa behandlingar behöver inte cytostatika eller strålning som ju är tuffare behandlingsmetoder.

Bemötande och skam fördröjer diagnos vid lungcancer

Men alla patienter med lungcancer har inte genetiska förändringar och kan därmed inte behandlas med de nya läkemedlen. Rökare, som fortfarande utgör en stor majoritet av dem som får sjukdomen, har sällan mutationer och är alltså inte hjälpta av de nya behandlingarna.

—För dessa patienter kan förutom cytostatika även immunterapi vara effektivt, fortsätter Ronny Öhman och tillägger att de skuld-och skamkänslor som många rökare har – och det bemötande de får i vården – ofta fördröjer deras diagnos eftersom de tvekar att söka läkare i tid.

—Det är ingen som anklagar idrottsmän för att ha orsakat sina knäskador själva, påpekar han.

Allt fler människor som aldrig har rökt får idag lungcancer, det handlar om cirka 20 procent av alla fall. Många är kvinnor och många är unga.

—Tyvärr tar det längre tid för personer som aldrig har rökt att få rätt diagnos, de blir ofta missförstådda av primärvården och skickas hem istället för till röntgen. Det behövs mer kunskap och bättre uppmärksamhet eftersom denna grupp stadigt växer i antal.

 

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: