Ange ditt sökord

Dimsyn som uppstår relativt plötsligt kan bero på en blodpropp i ögat. Foto: Shutterstock

Dimsyn som uppstår relativt plötsligt kan bero på en blodpropp i ögat. Foto: Shutterstock

Blodpropp i ögat

Helt plötsligt drabbas du av dålig och dimmig syn på ett öga. Antingen när du vaknar på morgonen eller kanske plötsligt under dagen. Varför börjar du se dåligt undrar du? En orsak kan vara att du har drabbats av en blodpropp i ögat, retinal venocklusion, RVO. Varför man drabbas av en blodpropp i ögat finns det olika förklaringar till, bland annat är högt blodtryck, höga blodfetter och rökning riskfaktorer.

Annons:

Blodpropp i ögat är i vissa fall allvarligt och i andra inte; för några går blodproppen tillbaka av sig själv och för andra uppstår komplikationer i ögat som kräver mer omfattande behandling och uppföljning.

Hur uppstår en blodpropp i ögat?

Ögat är komplext sammansatt och i ögat hittar vi kärl, vener och artärer. En blodpropp i ögat uppstår när vener som transporterar blod från näthinnan blockeras och blodet inte kan lämna näthinnan. Blodet samlas och det uppstår ett tryck på ögat som påverkar synen och det uppstår en blödning som påverkar synen. Om man känner symtom är det viktigt att snabbt undersökas och få vård för att så bra som möjligt kunna behandla tillståndet.

Några av de symtom du kan uppleva är blindhet på ett öga, dimmig syn eller att det känns som något är i vägen för fri sikt (som när man har ett gruskorn eller hårstrå i ögat). Det kan inträffa efter att du har sovit eller när du är vaken – är du vaken kan du märka att problem med synen gradvis förvärras. Kontakta alltid läkare för att ta reda på orsak om du blir orolig att det är något problem med din syn.

Två typer av blodpropp i ögat

Näthinnan är kopplad till en artär och en centralven. Centralvenen i sin tur är kopplad till en samling mindre vener (ett slags trädstruktur). En blodpropp kan uppstå både i centralvenen och i de mindre ”grenvenerna”. Det är tre gånger vanligare att problemen uppstår i en grenven än i centralvenen – vilket gör den förstnämnda till den vanligaste typen av blodpropp i ögat.

Vad man kan säga är att en blodpropp i en grenven generellt är minde allvarlig än en blodpropp i centralvenen. Så även om problem i grenvenen är vanligare betyder inte det nödvändigtvis att det är farligare, snarare tvärtom. Det är självklart olika från fall till fall hur allvarlig blodproppen är oavsett var den uppstår och snabb behandling är viktig då en blodpropp i ögat i värsta fall kan leda till total blindhet och i många fall ger svåra följdkomplikationer.

Svullnad i gula fläcken

En blodpropp i ögat kan också påverka gula fläcken (makula). Där kan det uppstå en svullnad som kallas makulaödem. Ett makulaödem innebär en påfrestning på näthinnan och eftersom gula fläcken hjälper dig att se skarpt påverkar påfrestningen på näthinnan synen. Du kan uppleva att du får problem att läsa eller se detaljer – ett makulaödem leder dock inte i sig själv till blindhet.

Även här är det viktigt att tidigt ta kontakt med vården om man upptäcker att man ser suddigt och oskarpt för att ta reda på orsaken och kunna sätta in behandling.

Riskfaktorer och behandling vid blodpropp i ögat

En av de vanligaste riskfaktorerna för blodpropp i ögat är högt blodtryck. Att få ner sitt blodtryck är alltså inte bara generellt hälsofrämjande utan kan även minska risken att du drabbas av en blodpropp i ögat.

Förutom högt blodtryck kan åderförkalkning vara en riskfaktor och diabetiker har en tendens att oftare drabbas av blodpropp i ögat. Det påverkar även negativt om man har andra ögonsjukdomar som grön starr eller just svullnad i gula fäcken som vi berättat om.

Många av de riskfaktorer som finns runtomkring blodpropp i ögat är åldersrelaterade vilket gör att den här patientgruppen ofta är lite äldre (60+), men alla kan drabbas av blodpropp i ögat.

Tidigare har det inte funnits någon behandling för blodpropp i centralvenen men vid blodpropp i en grenven har man haft viss framgång med fotokoagulering med laser. Det senaste året har två nya behandlingar blivit tillgängliga. Vid den ena behandlingen sprutar man in ett läkemedel i ögat, ett antikroppsfragment som förhindrar kärltillväxt (anti-VEGF), vid den andra typen av behandling så inför man en risgrynsstor partikel i ögat som långsamt avger en typ av kortison. Det som skiljer dessa båda behandlingar från de tidigare är att man har större möjlighet att snabbt få en synförbättring. Det är viktigt att du som patient är informerad om att det förekommer att ett icke godkänt läkemedel används. Fråga din läkare om just ditt läkemedel är godkänt för behandling av svullnad i gula fläcken på grund av propp i ögat. Du som patient har rätt att få ett godkänt läkemedel. Du kan själv gå in på www.fass.se och se vilken sjukdom ditt läkemedel är godkänt för.

Vilken behandling du får beror på vilken och hur allvarlig typ av blodpropp du har och hur stor risk som föreligger för följdkomplikationer. Man kan inte lösa upp blodproppen i ögat, den löser upp sig själv men med risken att den då har orsakat permanent skada på ögat.

Efter att man har drabbats av en blodpropp följs man upp noga för att undvika just komplikationer och för att vården ska kunna kontrollera att läkandeprocessen går som planerat.

Kan jag själv förhindra att jag får en blodpropp i ögat?

Alla kan drabbas av blodpropp i ögat men eftersom livsstilsfrågor påverkar risken att du drabbas går det att göra faktiska förändringar för att åtminstone minska risken att någon gång få blodpropp i ögat (1-2 personer av 2000 över 60 år drabbas varje år).

Motion och ”rätt mat” bidrar till att ditt blodtryck håller sig i schack och att du undviker diabetes, fördelar som i sin tur minskar risken för blodpropp i ögat. Självklart kan det drabba även den som försöker leva så ”rätt” som man bara kan – men att göra den här typen av livsstilsåtgärder grundar i alla fall för en mindre risk att drabbas av blodpropp i ögat och även andra sjukdomar.

Har du en gång drabbats av blodpropp i ögat återkommer synen i de flesta fall efter en tid (det kan vara några månader eller upp till ett år eller mer) men i cirka 15-20 % av fallen bidrar blodproppen till att synen gradvis försämras – därför är det viktigt att a) i största möjliga mån undvika och förhindra riskfaktorer och b) tidigt söka hjälp om du upplever problem med din syn.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: