Ange ditt sökord

Vita käppen och ledarhund är två exempel på vanliga hjälpmedel för blinda personer. Foto: Shutterstock

Vita käppen och ledarhund är två exempel på vanliga hjälpmedel för blinda personer. Foto: Shutterstock

Blindhet – orsaker och möjligheter till behandling

Ungefär 37 miljoner människor i världen beräknas vara blinda. Definitionen av blindhet är en person som inte ser överhuvudtaget. Det finns även många som har kraftigt nedsatt syn och ser lite ljus, former eller skuggor.

Annons:

Synfunktionen börjar utvecklas hos foster i livmodern och brukar vara fullständig vid ungefär två års ålder. Synproblem hos små barn brukar upptäckas redan under tidiga kontroller.

Vad kan orsaka blindhet?

Många av tillstånden som orsakar blindhet är kopplade till åldrande, men det finns även de som gör att du är blind från födseln eller blir det under andra delar av livet.

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Grå starr (katarakt, glaukom)
 • Grön starr
 • Makuladegeneration (förändringar i gula fläcken)
 • Diabetesretinopati
 • Näthinneavlossning
 • Trakom
 • Tumörer
 • Diabetes
 • Stroke
 • Ögonskador
 • Komplikationer vid ögonoperationer
 • Skador vid födseln

I utvecklingsländer blir många blinda till följd av A-vitaminbrist. Detta sker dock inte i Sverige och andra länder där vi har god tillgång till varierade livsmedel. A-vitamin finns t ex lever, ost, ägg, grönsaker och rotfrukter.

Var går gränsen för blindhet?

Gränsen mellan blinda och gravt synskadade går vid att inte se överhuvudtaget. En del gravt synskadade kan urskilja ljus och former, medan helt blinda med noll synskärpa inte kan se något alls. WHO:s definition går vid en synskärpa på 0,3 eller mindre, eller ett synfält på mindre än 20 grader. Det finns dock andra faktorer än skärpa och synfält som kan göra det svårt att se ordentligt.

Går det att behandla blindhet och återställa synen?

Möjligheterna att behandla blindhet (eller något som på sikt riskerar att göra dig blind) beror på orsaken. Grå starr kan t ex opereras, även om alla med sjukdomen inte behöver den behandlingen. Grön starr behandlas genom att minska trycket, oftast genom ögondroppar eller laserbehandling. Dessvärre finns det ingen behandling för åldersrelaterade förändringar av gula fläcken.

Eftersom det är så beroende av den underliggande orsaken är det svårt att ge en typisk prognos. Ibland går det att förbättra synen, medan det i andra fall dessvärre inte är möjligt.

Att leva med blindhet

Att leva med blindhet handlar om att skapa en så hög livskvalitet som möjligt, trots synnedsättningen. Blinda i Sverige har rätt till LSS-stöd (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Med hjälp av lagen kan du få stöd av kommunen på olika sätt, t ex ledsagarservice, färdtjänst, anpassad smartphone och anpassad GPS.

Några andra hjälpmedel som är vanliga är:

 • Ledarhund
 • Vit käpp
 • Punktskrift och talböcker
 • Synanpassade datorer
 • Anpassad hemmiljö
 • Ljudtolkning

Anhöriga spelar också en viktig roll. Dels kan de hjälpa till med mycket av det praktiska, dels kan de vara ett stöd som minskar sorgen över att vara blind och omställningarna som det innebär. Anhöriga kan också uppmuntra till att söka den vård och det stöd du har rätt till.

När bör du söka vård för din syn?

Möjligheterna att återställa synen vid besvär kan vara beroende av att ögonen behandlas så fort som möjligt. Därför är det viktigt att söka vård om din syn börjar förändras.

Vid mindre synnedsättningar som kvarstår ett tag kan det räcka med att gå till optikern på en synundersökning, men om du får kraftigt nedsatt syn, röda ögon, smärta, skav eller stor irritation bör du kontakta en vårdcentral eller jourmottagning. Om symtomen är riktigt kraftiga bör du vända dig till en akutmottagning.

Om du behandlats eller är under behandling för en ögonsjukdom och fått besvär igen kan du kontakta dina ögonläkare direkt.

Användbara länkar

Synskadades Riksförbund

Annons:

Källor:

1177.sewho.int

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: