Ange ditt sökord

En ny studie visar att regelbunden yogaträning sänker blodsockret lika bra som tablettbehandling vid diabetes.  Foto: Shutterstock

En ny studie visar att regelbunden yogaträning sänker blodsockret lika bra som tablettbehandling vid diabetes. Foto: Shutterstock

Yoga och avslappning förbättrar blodsocker vid diabetes

En analys av studier kring yoga, qigong och mindfulness vid diabetes visar på lovande resultat och blodsockersänkande effekter i nivå med traditionell diabetesbehandling.

Annons:

Det har blivit allt vanligare att använda yoga, mindfulness och annan avslappning som en metod för att förbättra sockerläget hos typ-2-diabetetiker, men under lång tid har forskningen kring metoderna visat på väldigt olika resultat. I september 2022 publicerades en så kallad metaanalys, där forskare gick igenom samtliga publicerade studier i ämnet för att utvärdera effekten av dessa kompletterande behandlingar vid diabetes.

Yoga lika effektivt som tablettbehandling vid diabetes

Forskarna bakom metaanalysen hittade knappt 600 artiklar, men endast 28 av dem bedömdes hålla så god forskningskvalitet att de fick ingå i analysen av resultaten. I studierna undersöktes effekten på blodsocker och HbA1c (långtidsblodsocker) vid mindfulness, yoga respektive qigong. Vid alla tre träningsvarianter sågs en kliniskt relevant sänkning av blodsockret och HbA1c. Störst skillnad sågs vid yogaträning, där blodsockersänkningen var lika stor som vid användande av tabletter mot diabetes. Vid yoga fann man också att långtidsblodsockret förbättrades mer ju fler yogapass per vecka som deltagarna tränade.

Minskad stress ger bättre blodsocker

Hur yoga, qigong eller mindfulness fungerar för att förbättra blodsockerkontrollen är inte klarlagt, men en möjlig teori som forskarna lägger fram är att patienter upplever en minskning av oro och ångest under träningen.

Några av de analyserade studierna visade att yoga, qigong och mindfulness gav en signifikant minskning av stresshormonet kortisol. Denna sänkning av kortisol tros i sin tur leda till en minskad inflammation.

Ytterligare en teori kring varför den här typen av träning fungerar så bra för diabetiker är att den minskade oron i samband med träningen skulle göra det lättare för patienterna att sköta sin diabetesbehandling. Att hantera sitt blodsocker kan framkalla stress, eftersom man måste hålla koll på vad man äter och mäta sitt blodsocker upprepade gånger varje dag. Den stressen tros kunna bidra till högre nivåer av stresshormon och i sin tur högre blodsocker.

Originalartikeln om studien hittar du här:

Mind- and Body-Based Interventions Improve Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: