Ange ditt sökord

Astmavården i Sverige är bra och riktlinjerna följs, men för patienter med svår astma behövs ytterligare insatser kring både utredning och behandling. Foto: Shutterstock

Astmavården i Sverige är bra och riktlinjerna följs, men för patienter med svår astma behövs ytterligare insatser kring både utredning och behandling. Foto: Shutterstock

Världsastmadagen: Varje år dör 150 personer till följd av astma

Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. I Sverige är cirka 800 000 människor drabbade, varav cirka 5 procent har svår astma. Sjukdomen anses vara välbehandlad, men trots det dör det årligen 150 personer på grund av astma.

Annons:

Det är dödsfall som skulle kunna påverkas med hjälp av medicinska insatser, tidig upptäckt och behandling, skriver AstraZeneca i ett pressmeddelande. 

Bara 1 av 5 träffar specialistläkare 

Enligt de nationella riktlinjerna för astma ska patienter med svår astma träffa och behandlas av en specialist, men enligt PACEHR, den största svenska astmastudien på över 18 500 astmapatienter, är det bara en av fem patienter som gör det.  

PACEHR-studien visade på en svår situation för de patienter som lever med en svår och okontrollerad astma, vilket observerades hos knappt 30 procent av patienterna med lindrig och medelsvår astma och hos över 50 procent av patienterna med svår astma. Dessa patienter hade dubbelt så hög risk för akuta försämringsperioder, vilket på sikt leder till en försämrad lungfunktion och ökad dödlighet.

Som att andas genom ett sugrör

Astmavården i Sverige är visserligen bra och riktlinjerna följs, det i kombination med de behandlingsalternativ som erbjuds gör att de flesta astmapatienter kan leva ett normalt liv. 

Men för patienter med svår astma behövs ytterligare insatser kring både utredning och behandling. Lider man av svår astma kan luftrörsproblemen vara ständigt kännbara och det brukar beskrivas som att andas genom ett sugrör. Att få kontakt med en specialistläkare är därför mycket viktig för att minska komplikationerna och därmed öka patienternas livskvalitet.

Behövs bättre stöd för de med svår astma

I Sverige dör cirka 150 personer om året, det motsvarar tre personer i veckan, på grund av astma. 

Kjell Larsson, huvudförfattare och professor emeritus vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, säger i ett pressmeddelande att PACEHR-studien tydligt visar att patienter med svår astma måste erbjudas ett bättre stöd i sin sjukdom, både när det gäller möjligheten att träffa en specialist regelbundet och att få hjälp med en skräddarsydd behandling.

Det är bland annat därför världsastmadagen uppmärksammas, för att fler patienter ska identifieras av sjukvården och kunna erbjudas den vård och behandling som behövs för att de ska kunna leva ett normalt liv. 

Fakta om PACEHR-studien

PACEHR (Prevalence and management of severe asthma in primary care: an observational cohort study in Sweden) omfattade 18 724 astmapatienter (medelålder 49 år, 62,8 % kvinnor) av vilka 17 934 personer (95,8 %) hade en mild till måttlig astma och 790 personer (4,2 %) hade svår astma. Syftet med studien var att beskriva förekomst, samsjuklighet, dödlighet och behandling av svår astma i en svensk astmapopulation.

Läs mer i den här artikeln: Astma – symtom och behandling

Annons:

Källor:

Astra Zeneca

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: