Ange ditt sökord

I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma. Foto: Shutterstock

I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma. Foto: Shutterstock

Världsastmadagen – nytt begrepp lanserat

Världsastmadagen har som syfte att uppmärksamma och öka kunskapen om astma. I år lanserar man dessutom ett helt nytt begrepp, rinitastma.

Annons:

Det är Astma- och Allergiförbundet som vill använda begreppet för att synliggöra sambandet mellan rinit och astma.

Förändrat synsätt

Astma- och Allergiförbundet skriver i ett uttalande att astma och rinit, som är välkända sjukdomar i lungor och näsa, traditionellt utretts och behandlats var för sig. Samspelet mellan rinit och astma har dock förändrats i takt med att man har fått ökad kunskap och att näsa och lungor numera betraktas som en sammanhängande luftväg.

Det gör även att man enligt Astma- och allergiförbundet kan se rinit och astma som en sjukdom, rinitastma.

Höjer livskvaliteten

Maritha Sedvallson är förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet och menar att den nya kunskapen bidrar till att fler får korrekt behandling.

Enligt vetenskapliga studier har upp till 85 procent av astmapatienterna rinit och nästan 20 procent av dem upplever rinitsymtom varje dag. En tredjedel av dem har inte fått någon behandling för sin astma. Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling där en patient med rinit löper 3 – 4 gånger högre risk att utveckla astma jämfört med en patient utan rinit.

Viktigt att behandla både näsa och lungor

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Den typen av behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt har det visat sig att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma.

Astma- och Allergiförbundets föreningar kommer under vecka 19 att finnas ute på ett femtiotal apotek inom Apoteket AB för att informera om rinitastma och föreningarnas lokala verksamhet och inte minst, välkomna nya medlemmar.

Fakta astma

  • I Sverige lever cirka 800 000 personer med astma.
  • Samhällskostnaden för astma är cirka 30 miljarder kronor.
  • Samhällskostnaden för rinit är cirka 26 miljarder kronor årligen.
  • Pollen är den absolut vanligaste orsaken till rinit hos både barn och vuxna.
Annons:

Källor:

Astma- och allergiförbundet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: