Ange ditt sökord

Det är inte ovanligt med öppna kontorslandskap men nu visar en ny studie att öppna kontorslandskap kan påverka de anställda negativt. Foto: Shutterstock

Det är inte ovanligt med öppna kontorslandskap men nu visar en ny studie att öppna kontorslandskap kan påverka de anställda negativt. Foto: Shutterstock

Vänliga personer påverkas negativt av öppna kontorslandskap

Stora öppna kontorslandskap har blivit ett vanligt inslag på arbetsplatser runt om i landet men det är inte bara positivt. Öppna kontorslandskap kan nämligen ge mer distraktioner och öka stressen för de anställda och a

Annons:

llra mest påverkas du som är vänlig och trevlig.

Det visar en avhandling från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Jämfört olika typer av kontor

Aram Seddigh, nybliven doktor i psykologi och verksam vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, har i sin avhandling “Office types, performance and health” undersökt hur kontorets miljö påverkar hur vi presterar på jobbet.

Studien är den första i sitt slag som jämför olika typer av kontor och samtidigt samlat in data om produktivitet och hälsa.

Större kontorslandskap gav mer stress

Studien visar att ju större ett kontorslandskap är desto mer upplever de anställda kognitiv stress och distrationer.

Den som påverkar minst negativt är den som har ett eget kontorsrum.

Vänliga personer distraheras mer

Även om personligheten inte är avgörande för hur anställda upplever störningar tyder studien på att det finns ett personlighetsdrag som förvärrar situationen – nämligen vänlighet. Den som är vänlig blir mer distraherad av att jobba i öppna kontorslandskap.

I en kommentar säger Aram Seddigh att detta skulle kunna förklaras av att det i stora kontorslandskap med mycket rörelse krävs att man står på sig, är tydlig med att uttrycka sina behov och ta hänsyn till sig själv.

Utvecklat strategier

Resultaten av de tre delstudierna var dock inte helt entydiga. När minnesförmågan mättes med ett kognitivt test visade sig anställda som satt i enskilda rum påverkas mer av störningar. Allra bäst gick det för personer som satt i små eller medelstora kontorslandskap.

En förklaring till resultatet kan vara att personer i kontorslandskap har utvecklat strategier för att kunna koncentrera sig trots störningar.

Små kontorslandskap att föredra

Aram Seddigh menar att det utifrån de samlade resultaten är viktigt att anpassa arbetsplatsen till vad arbetet kräver utifrån faktorer som koncentration eller kreativitet.

Små kontorslandskap är att föredra framför stora och om man ska ha egna kontorsrum är det viktigt att använda dem på rätt sätt, till exempel att stänga av mobiltelefonen när man behöver vara koncentrerad konstaterar Aram Seddigh.

Annons:

Avhandling: "Office type, performance and well-being: A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working".

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: