Ange ditt sökord

Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige. Foto: Shutterstock

Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige. Foto: Shutterstock

Utlandsfödda kommer till Sverige – drabbas av diabetes, övervikt och högt blodtryck

Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här men efter några år förändras den bilden.

Annons:

Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Skillnader i hälsa

Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige.

Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utlandsfödda personer som bott mer än fem år i Sverige än bland jämnåriga personer som bott här kortare tid.

Stor utmaning

Detta framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som presenteras under den pågående Järvaveckan i Stockholm.

– Det är en stor utmaning som inte bara hälso- och sjukvården behöver ta på allvar, utan alla områden i samhället som arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen, och ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken, antaget av riksdagen, är att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation. När det gäller vissa av de så kallade välfärdssjukdomarna går utvecklingen dessvärre åt motsatt håll, enligt rapporten.

Kvinnor känner psykisk ohälsa

Självrapporterad psykisk ohälsa är generellt vanligare bland personer födda utomlands än bland personer födda i Sverige, men varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland.

Kvinnor uppger i större utsträckning psykisk ohälsa, oavsett födelseregion.

Avlider oftare till följd av cancersjukdom

I rapporten framkommer att personer födda i Norden, utom Sverige, oftare avlider till följd av vanliga cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, olyckor och suicid jämfört med personer födda i resten av Europa och utanför Europa.

– Det är viktigt att påpeka att gruppen utlandsfödda är heterogen med skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten kan användas som underlag för de aktörer som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, säger Martin Söder, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Annons:

Källor:

Folkhälsoinstitutet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: