Syfilis

Syfilis

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2010-05-26
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Redaktionen

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Syfilis förekommer numera sällan i Sverige. Syfilis kan pågå i många år. En del som smittas har inga besvär, andra får sår, svullnad och feber. I värsta fall kan syfilis ge allvarliga skador på hjärta och hjärna. Risken att smitta är störst de första tio veckorna, men syfilis är smittsam upp till två år efter smittotillfället om den inte behandlats.

Hur smittar syfilis
Syfilis orsakas av en bakterie och smittar genom sexuella kontakter. En gravid kvinna som är infekterad kan även smitta sitt foster via moderkakan. Sjukdomen delas in i tre stadier och kan pågå i många år med mer eller mindre besvär. I värsta fall kan syfilis ge allvarliga skador på hjärta och hjärna. Smittsamheten är störst de första tio veckorna, men sjukdomen är smittsam upp till två år efter smittotillfället om den inte behandlats.

Vanliga symtom vid syfilis
Syfilis indelas i tre stadier. De två första kallas gemensamt tidig syfilis och omfattar de två första åren av infektionen, det sista sen syfilis. Tidig syfilis anses som smittsam, sen syfilis har låg smittsamhet.

1. Cirka 3-4 veckor efter smitta uppstår sår på könsorganen. Såren läker av sig själv. Samtidigt med utslagen har man ofta influensaliknande symtom.
2. Efter 7-10 veckor kan man få feber, halsont och rödaktiga utslag på kroppen. Sök vård omedelbart.
3. Om sjukdomen inte behandlas kommer symtomen att försvinna. Men obehandlad syfilis kan efter flera år ge allvarliga symtom. Då är hud, slemhinnor, ben och inälvor angripna. I värsta fall skadas även hjärta, kärl- och nervsystem.

Diagnos vid syfilis
För att ställa diagnos tas olika prover beroende på hur länge man har varit infekterad.
• Om man misstänker att ett sår beror på syfilis kan provtagning göras på såret.
• Om det har gått längre tid tas blodprov. Blodprov är i praktiken alltid det test som ger en säker diagnos. Proven är kostnadsfria.

Behandling vid syfilis
I de tidiga stadierna kan syfilis behandlas med antibiotika. Behandlingen ges som injektioner en gång/vecka under två till tre veckor. Infektionen läker alltid ut om anvisningarna följs noga. Under behandlingen måste man avstå från samlag eller annan intim kroppskontakt tills antibiotikakuren är avslutad och man är helt frisk.

Sök vård
Om man misstänker att man blivit smittad av syfilis måste man göra en undersökning.
Enligt Smittskyddslagen måste alla som har eller kan ha smittats av syfilis undersökas och de som är smittade måste anmälas till smittskyddsläkare. Är man smittad måste man dessutom ange med vilka man haft sex med det senaste halvåret. Detta sker anonymt.

Goda råd
Det bästa sättet att skydda sig mot syfilis och andra könssjukdomar är att använda kondom.

"Läs mer om andra könssjukdomar tryck här"

 

 

Veckans fråga

Hur många timmar uppskattar du att du vanligtvis sover en natt?

Nyhetsbrev

E-postadress