Ange ditt sökord

Rapporten visar att myndigheter och landsting i allt högre grad efterfrågar patient- och funktionshinderrörelsens erfarenheter och kunskaper. Foto: Shutterstock

Rapporten visar att myndigheter och landsting i allt högre grad efterfrågar patient- och funktionshinderrörelsens erfarenheter och kunskaper. Foto: Shutterstock

Strategi för att involvera patientorganisationerna saknas

I allt högre grad efterfrågas patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården. Vad som däremot saknas är en strategi att ta tillvara patienters erfarenhet och kompetens.

Annons:

Det visar Myndigheten för vårdanalys rapport om patient- och funktionshinderrörelsen.

Saknas strategier och rutiner

Rapporten visar att myndigheter och landsting i allt högre grad efterfrågar patient- och funktionshinderrörelsens erfarenheter och kunskaper, men att de i många fall saknar tydliga strategier och rutiner för samverkan.

– Patienters erfarenheter och perspektiv är viktiga för att utforma hälso- och sjukvården så att den blir ändamålsenlig och patientcentrerad. Patient- och funktionshinderorganisationerna fyller en viktig roll, men står inför utmaningar att möta efterfrågan med tillräcklig kapacitet och att kunna företräda ett brett patientperspektiv, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Bör fråga sig vem och varför

Fredrik Lennartsson menar att medan det finns en rad goda initiativ och idéer, behöver många myndigheter och landsting se över vem de bjuder in och varför. De behöver också förhålla sig till att alla grupper inte har tydliga företrädare.

Vårdanalys rekommenderar därför att regeringen, myndigheter och landsting utvecklar tydligare strategier och rutiner för samverkan med patient- och funktionshinderrörelsen.

Framtida utmaningar

Vårdanalys rekommenderar även att regeringen ser över statens stöd och bidrag till patient- och funktionshinderrörelsen.

Anledningen är att rapporten också visar att många större patient- och funktionshinder-organisationer tappar i medlemsantal, samtidigt som nya organisationer och organisationsformer växer fram. Det är därför en utmaning att utforma statens stöd och bidrag för att stödja befintliga organisationer utan att ställa upp hinder för nya sätt att organisera sig.

Siffror ur ”Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen” (Vårdanalys)

  • Det finns drygt 60 patient- och funktionshinderorganisationer med statsbidrag i Sverige. De samlar närmare 500 000 medlemmar och har över 3 000 lokala föreningar. 63 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Patient- och funktionshinderorganisationerna har intäkter på omkring 650 miljoner kronor på nationell nivå. Mer än en tredjedel är stöd och bidrag från staten. Bidrag från läkemedelsindustrin står för några enstaka procent av intäkterna.
  • De svenska patient- och funktionshinderorganisationerna har ett stort fokus på att företräda sina medlemmar och påverka gentemot stat, landsting och kommuner, men de stödjer också sina medlemmar med bland annat information, rådgivning och hälsofrämjande aktiviteter. Behov av information är det viktigaste skälet till att vara medlem i en organisation.
Annons:

Källor:

Vårdanalys

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: