Ange ditt sökord

Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel. Foto: Shutterstock

Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel. Foto: Shutterstock

Stor oro för patientsäkerheten i sommar

Sommarens arbetssituation leder till mer oro för patientsäkerheten än under resten av året. Fyra av tio upplever en större oro för patientsäkerheten under sommaren och så många som hälften av medarbetarna inom slutenvård och förlossning.

Annons:

Det visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar. Av kartläggning med Vårdförbundets 21 lokala ordföranden framgår att hälso- och sjukvårdens personal får jobba mycket övertid och med färre kollegor på sommaren än under resten av året.

Inte ovanligt att använda mindre kvalificerad personal

Vårdförbundet undersökt hur förbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ser på bemanningssituationen och möjligheterna till vila och återhämtning inom hälso- och sjukvården under sommaren, som är en tuff period i många regioner och kommuner.

– Det är inte ovanligt att man använder mindre kvalificerad personal såsom läkar- och sjukvårdsstuderande och att man stänger vårdplatser och slår ihop avdelningar. Sammantaget innebär det att vårdpersonalen får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester och för att patienterna inte ska bli lidande, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

De vanligaste metoderna att lösa bemanningssituationen enligt Vårdförbundets regionala ordföranden är;

 • En minskning av antalet vårdplatser (19 av 21)
 • Ökad användning av övertid (19 av 21)
 • Bonus för den som flyttar eller ställer in sin semester (17 av 21)
 • Fler överbeläggningar (17 av 21)
 • Ökad användning av bemanningsföretag (17 av 21)

– När arbetsgivaren försöker ersätta omvårdnadskompetens med personal som helt saknar denna utbildning faller ett allt tyngre ansvar för patientsäkerheten på den kvarvarande ordinarie personalen. Forskning har visat på ökad dödlighet för patienterna och ökad risk för vårdskador när arbetsgivare gör så här. Det är klart att det skapar oro, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Stänger 20 procent av vårdplatserna

Vårdförbundet refererar även till att Dagens Medicin den 22 maj 2019 uppger att regionerna planerar att stänga cirka 20 % av sina vårdplatser under sommaren och det huvudsakliga skälet är bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

– Som vanligt är det barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som får ta ansvar för att vården fungerar året runt. Undersökningen visar att medlemmarna känner en press att ställa upp för patientsäkerhetens skull. De får jobba mycket övertid och får ta ansvar för personal som saknar kompetens eller för tillfällig bemanningspersonal. Sådant sliter naturligtvis, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Orättvis lönesättning

En del av Vårdförbundets medlemmar beskriver hur de får jobba mycket övertid och med lägre bemanning under sommaren. Generellt finns en känsla av att man får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester. 28 procent uppger att de som arbetar under sommaren erbjuds antingen bonus eller extra ersättning. Motsvarande siffra bara för barnmorskor är 41 procent. 48 procent har varken erbjudits bonus eller extra ersättning och av de som får bonus för att flytta sin semester handlar det om mellan 5 000 -20 000 kronor per vecka.

14 procent uppger att bemanningspersonal används mer under sommaren än under resten av året och en del medlemmar lyfter också fram det orättvisa med att bemanningspersonal verkar få bättre lön/ersättning än vad de själva får.

Oacceptabel bemanningssituation även denna sommar

Vårdförbundets bild är att sommarens bemanningssituation inom vården även denna sommar kommer att bli oacceptabel, med negativa konsekvenser för patienterna och för personalen. Den som blir sjuk eller skadad under sommaren har rätt till en god och säker vård och därför måste arbetsmarknadens parter arbeta konstruktivt med schemaläggning, semesterplanering och kompetensförsörjning så att inte vissa personalgrupper ska behöva bära hela ansvaret menar man från förbundets sida.

– Vårt nyligen tecknade kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona är en bra utgångspunkt för den utveckling som måste till för att förbättra villkoren för personalen i kommuner och regioner. Arbetsgivarna ska börja belöna särskild yrkesskicklighet och erfarenhet redan i årets löneöversyn – vi förutsätter att de tar sitt ansvar enligt det nya avtalet, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Resultat från undersökningarna:

 • 41 % upplever en högre oro för patientsäkerheten under sommaren än under övriga året.
 • Störst oro finns bland barnmorskor (54 %) och bland dem som arbetar i slutenvården (48 %)
 • 19 av 21 regionala ordförande uppger att bristen på personal under sommaren hotar patientsäkerheten i hög grad eller mycket hög grad.
 • 15 % uppger att de själva eller någon kollega har blivit nekad sommarsemester på grund av låg bemanning och/eller rekryteringssvårigheter. De flesta får fyra veckors sammanhängande semester om så önskas. Endast en mindre andel får andra veckor än vad dom har önskat och det är relativt ovanligt att man nekas semester.
 • 33 % av de regionala ordförandena uppger att arbetsgivarna knappt, eller inte över huvud taget, involverat Vårdförbundet i planeringen av sommarbemanningen.
 • 29 % uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller att slå ihop avdelningar.
 • 13 av 21 regioner uppger att arbetsgivarna planerar att lösa bemanningssituationen genom att ersätta sjuksköterskor med andra yrkesgrupper utan omvårdnadskompetens, som undersköterskor, vårdbiträden eller läkarstudenter .
Annons:

Källor:

Vårdförbundet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: