Ange ditt sökord

 Många tycker att det bästa med digitala vårdmöten är att snabbt få kontakt med en läkare, och att slippa ta ledigt från jobbet eller åka iväg med ett sjukt barn till en mottagning.  Foto: Shutterstock

Många tycker att det bästa med digitala vårdmöten är att snabbt få kontakt med en läkare, och att slippa ta ledigt från jobbet eller åka iväg med ett sjukt barn till en mottagning. Foto: Shutterstock

Snabb kontakt med läkare det bästa med digitala vårdmöten

Akut övre luftvägsinfektion, hudutslag och hosta, är de vanligaste åkommorna bakom ett ”besök” på en digital vårdinrättning, visar en undersökning från Jönköping university.

Annons:

De flesta som söker är trettio år och yngre. Många tycker att det bästa med digitala vårdmöten är att snabbt få kontakt med en läkare, och att slippa ta ledigt från jobbet eller åka iväg med ett sjukt barn till en mottagning.

Forskningsprojektet Digitala vårdmöten med läkare

Digitala vårdmöten med läkare är idag ett populärt sätt att kontakta vården, både privata och offentliga verksamheter inom hälso- och sjukvården har öppnat upp mottagningar via nätet. Men vilka är användarna, varför tar de kontakt och hur ser deras vårdmönster ut? Det – och frågor som vad drivkraften är eller motivet till att välja att ta kontakt med läkare via nätet, för vilka vårdbehov man söker, hur patienterna upplever dessa möten och om vårdbehovet anses uppfyllt av det digitala vårdmötet har undersökts i forskningsprojektet Digitala vårdmöten med läkare.

Nu presenteras resultaten i en rapport. Studien består av en kvantitativ del som bygger på 10 400 personers digitala kontakter med läkare i Jönköpings län och en kvalitativ intervjustudie med 26 patienter/användare från ett nationellt urval.

Digitala vårdmöten kan avlasta primärvården

En av de frågor som forskarna lyfter är om Digitala vårdmöten avlastar den ordinarie fysiska primärvården, eller om det är onödiga kontakter som ändå medför fysiska besök. De tre vanligaste hälsoproblem som personer sökt digitala läkare för var akut övre luftvägsinfektion, hudutslag och hosta. Analysen visar också att endast 1,5 procent föregått av kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivning per telefon, 1 procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

– I registerstudien framkommer att väldigt få personer före kontakt med digital läkare haft andra kontakter med vården, som till exempel 1177 sjukvårdsrådgivning. I intervjuerna säger användarna eller patienterna att de själva gjort bedömningen att de hälsoproblem de sökt för inte skulle kunna bli löst genom kontakt med sjuksköterska. Majoriteten har bara haft ett enda digitalt vårdmöte med läkare och väldigt få har efter denna kontakt sökt fysisk primärvård eller akutmottagning. Även om det i stora delar är enklare problem de sökt för är det ändå sådant de har behövt hjälp med, till exempel råd kring egen eller sitt barns hälsa, vanligast är infektioner och hudåkommor eller recept på läkemedel, säger Felicia Gabrielsson Järhult som står bakom rapporten.

Fler kvinnor söker vård på nätet

Av den kvantitativa delstudien framkommer det också att det är övervägande yngre användare i åldern 0–30 år som sammanlagt står för ca. 70 procent av kontakterna. Andelen kvinnor är högre, ungefär 60 procent kontra männens 40 procent.

I den kvalitativa delen av studien uppgav de svarande att de upplever att digitala vårdmöten med läkare gett dem frihet att själva välja tid och plats, vilket underlättar deras livspussel. Hög grad av tillgänglighet, att snabbt få kontakt med läkare för professionell hjälp och till exempel slippa ta ledigt från jobbet eller åka iväg till en mottagning med ett sjukt barn var några av de positiva aspekter som lyftes.

– Generellt har de som har besvarat frågorna i undersökningen upplevt sig ha fått ett kompetent, professionellt och respektfullt bemötande vid kontakten med läkaren, oavsett om detta varit i form av ett videomöte där personen sett läkaren eller via en chattfunktion, berättar Felicia Gabrielsson Järhult.

Annons:

Källor:

Digitala vårdmöten med läkare. Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: