Smittar hiv vid samlag? Inte om behandlingen är välinställd!

Smittar hiv vid samlag? Inte om behandlingen är välinställd!

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-06-18
Författare: Anders Åker

Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som lever med hiv, och som uppfyller kriterierna för välinställd behandling, inte riskerar att överföra hivinfektionen till någon annan vid vaginala och anala samlag.

Den uppdaterade bedömningen görs utifrån aktuellt kunskapsläge och forskning.

Drastiskt minskad sjuklighet

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Behandlingen har en påtaglig effekt på smittsamheten hos enskilda personer och på smittspridningen i befolkningen.

Utifrån nya forskningsresultat och det aktuella kunskapsläget har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina bedömningar vad gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

Föreligger ingen risk för överföring av hiv

Med välinställd hivbehandling menas att virusnivån av hiv i blodet vid upprepade tester inte går att uppmäta, och att patienten kontinuerligt följer behandlingen.

- Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det inte föreligger någon risk för överföring av hiv vid vaginala och anala samlag, om personen med hivinfektion uppfyller kriterierna för en välinställd behandling, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att personer både med och utan hivinfektion använder kondom av andra skäl. Framför allt för att skydda sig mot överföring av andra sexuellt överförbara infektioner och hepatiter, samt oönskade graviditeter.

Fakta

  • I Sverige får mer än 98 procent av alla som lever med hiv behandling, och av dessa uppfyller mer än 96 procent kriterierna för välinställd behandling.
  • Den förväntade livslängden för personer med hivinfektion i länder med tillgång till effektiv behandling har ökat markant. Den närmar sig nu den för jämförbara oinfekterade personer.
  • I Sverige leder hivinfektion mycket sällan till döden om infektionen diagnostiseras i tid, och antiretroviral behandling påbörjas innan allvarlig immunbrist har hunnit utvecklats.
  • Hivinfektion är fortfarande en allvarlig och obotlig infektionssjukdom som kräver livslång behandling, med regelbundna kontakter med hälso- och sjukvården.
 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress