Ange ditt sökord

Att kunna identifiera vilka personer som riskerar att råka ut för fallolyckor vill man minska det stora antalet fallolyckor i samhället. Foto: Shutterstock

Att kunna identifiera vilka personer som riskerar att råka ut för fallolyckor vill man minska det stora antalet fallolyckor i samhället. Foto: Shutterstock

Så ska antalet fallolyckor minskas

Med ett nytt initiativ hoppas man att minska antalet fallolyckor som förutom att orsaka smärta och obehag hos den som drabbas även kostar samhället miljardsummor varje år.

Annons:

Initiativet ska pågå under två år och leds av Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Fallolyckor kostar samhället miljarder

Fallolyckor kostar samhället stora summor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rätknat ut att summan uppgåt till 25 miljarder per år (2014). Detta är mer än kostnaden för trafikolyckor.

I kontrast lägger man tio gånger mer på att förebygga trafikolyckor än fallolyckor.

Ska utveckla lösningar

Nu leder Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) ett arbete med att utveckla lösningar för att minska antalet fallolyckor. För att göra detta har man skapat ett konsortsium, en samling av företag, universitet och myndigheter.

Man har nu fått ett stöd på över åtta miljoner svenska kronor från innovationsmyndigheten Vinnova och initiativet kommer att pågå under två år.

Identifiera personer

Tanken är att de lösningar man tar fram ska hjälpa till att identifiera personer som löper högre risk för fall. Man vill kunna följa dessa personer under en längre tid och på så vis upptäcka när risken ökar.

Då är tanken att man sätter in individanpassat stöd för att du, som ligger i riskzonen, ska kunna leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Stödet kan vara i form av träning, utbildning eller anpassning av närmiljön.

Kan minska med 30-60 procent

Monika Lydin är övergripande projektledare och hon menar att forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan leda til len minskning av fall och fallskador med 30-60 procent. Tanken med projektet, som heter “MoTFall” (Modern Teknik Mot Fallolyckor” är att samla och bygga kunskap kring att förebygga fallolyckor och utveckla olika typer av lösningar som kombinerat kan ge en fallförebyggande effekt.

Projektet initierades redan 2014 av samma konsortium och det man nu går in i är fas 2 av projektet.

Fakta – de deltar i projektet:

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Infonomy AB, Humana Group AB, Lunds Universitet, Bonnier Academy, Neat Electronics AB, Telia AB, Handelshögskolan i Jönköping, MSD, Innovation Skåne AB, Region Skåne, Malmö Stad, Securitas AB, Kommunförbundet Skåne, Skurups kommun samt ExorLive A/S.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: