Så kan hudcancer diagnostiseras tidigare

Så kan hudcancer diagnostiseras tidigare

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2013-11-19
Författare: Anders Åker

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har tittat närmare på vilka metoder som skulle kunna bidra till tidigare upptäckt av symtomgivande cancer. Bland annat möjlighet att skicka fotografier till specialistmottagningar.

Resultatet av kunskapsöversynen av metoder presenteras i en rapport från SBU.

Foto med en remiss

Björn Cedermark är docent och överläkare i kirurgi, han är också ordförande i den projektgrupp hos SBU som har presenterat rapporten.

En tanke som projektgruppen lyfter fram i rapporten är att om läkaren skickar in ett foto tillsammans med en remiss till en specialistmottagning kan specialistmottagningen direkt avgöra om det ser allvarligt ut och om det behövs snabb hjälp. Man skulle även, i viss mån, kunna avgöra om förändringen kan bero på något annat än cancer.

Förkorta tiden till remiss

Genom att skicka dessa foton av misstänkt hudcancer till specialistmottagningar skulle man kunna förkorta tiden till remiss och diagnosbesked med några veckor konstaterar man i rapporten.

Man vet att tidig upptäckt av cancersjukdom förbättrar möjligheten för behandling, vård och tillfrisknande. Därför är det en prioritering att tidigt upptäcka cancersjukdom, det gäller inte bara hudcancer utan alla former av cancer.

Kampanjer påverkade inte dödlighet

En annan slutsats man drar i rapporten är att kampanjer vars syfte att få kvinnor att själva ska undersöka sina bröst inte direkt påverkar dödligheten i bröstcancer. Även om det inte påverkar direkt menar Björn Cedermark att kvinnor inte ska sluta undersöka sina bröst.

Han menar att utifrån det underlag SBU har inte kan säga att kampanjer ger effekt däremot menar Björn Cedermark att om man upptäcker en knöl i bröstet ska man direkt kontakta vården för vidare utredning.

Källa: Dagens medicin, SBU

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress