Ange ditt sökord

Den nya inriktningen har mål om att öka tillgängligheten till cancervården – regeringens långsiktiga mål är en cancervård utan onödiga väntetider. Foto: Shutterstock

Den nya inriktningen har mål om att öka tillgängligheten till cancervården – regeringens långsiktiga mål är en cancervård utan onödiga väntetider. Foto: Shutterstock

Regeringen vill stärka och modernisera cancervården

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Detta för att korta köer och möta de utmaningar som cancervården står inför.

Annons:

Det handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Ödesfråga för Sverige

Socialminister Annika Strandhäll (S) säger i ett uttalande att en bra cancervård är en ödesfråga för Sverige och att prognoser visar en kraftig ökning av antalet cancerpatienter i framtiden. Det är därför regeringen vill få till ett starkare långsiktigt arbete med cancervården.

Med den långsiktiga inriktningen tar man ett nationellt helhetsgrepp om cancervården, menar socialminister Annika Strandhäll.

Cancervård utan onödiga väntetider

Den nya inriktningen har mål om att öka tillgängligheten till cancervården – regeringens långsiktiga mål är en cancervård utan onödiga väntetider – och att rehabiliteringen bör inledas tidigt. Hela vårdförloppet ska utgå utifrån patientens individuella behov, från förebyggande och tidig upptäckt av cancer till rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i livets slutskede.

Regeringen vill se ett tydligare patient- och närståendeperspektiv i cancervården och de regionala cancercentrumen har en viktig funktion för framtidens cancervård.

Arbeta med livsstilsfrågor

I regeringens nationella cancerarbete blir fokus större på behovet av att arbeta med livsstilsfrågor så som alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan detta och nya cancerfall. Den långsiktiga inriktningen fokuserar främst på arbetet fram till 2025, men innehåller både en vision och mål som sträcker sig längre. Annika Strandhäll konstaterar att man måste ha fokus på hela vårdkedjan och inte bara enstaka delar av att upptäcka och behandla cancer.

Dessutom slår regeringen fast ett tydligt mål om att få bort alla onödiga väntetider från cancervården, vilket enligt Annika Strandhäll handlar om patienternas trygghet.

Uppdrag om digital teknik i cancervården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i sin tur i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och teknik kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet från patienter.

I uppdraget ingår att genomföra en hearing, och myndigheten ska ta fram rekommendationer om hur verksamheten kan bedrivas framåt på olika plan för att de möjligheter som finns ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Fakta: Cancerstrategier för tre myndigheter

I regeringens nya strategi för hur cancervården ska moderniseras har tre myndigheter fått varsitt utredningsuppdrag.

  • Försäkringskassan ska ta fram ett underlag till hur tidigare cancersjuka lättare ska kunna återvända till arbetet.
  • Socialstyrelsen får uppgiften att kartlägga ny forskning och vilka utvecklingstender som finns för cancerscreening.
  • Myndigheten för vård- och omsorg ska ta fram förslag på digitala lösningar som kan effektivisera hela vårdförloppet och göra det mer jämlikt.

Resultatet ska presenteras under 2019.

Annons:

Källor:

Regeringen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: