Ange ditt sökord

Rökning i Sverige historisk

Rökning i Sverige historisk

Sverige blev det första land i världen där andelen rökande kvinnor översteg andelen rökande män. Kulmen nåddes under slutet av 1970-talet då drygt var tredje kvinna rökte dagligen.

Annons:

Det finns cirka 1,2 miljoner rökare i Sverige i dag. Mest röker kvinnorna i åldersgruppen 45-54 år, här anger 24 procent att de är rökare men alla röker inte dagligen. Tretton procent av de vuxna männen och femton procent av de vuxna kvinnorna röker varje dag. Jämfört med 2005 är det en minskning om 1 procent för männen och 3 procent för kvinnorna.

De yngsta och de äldsta åldersgrupperna röker minst. Bland 16-årigar har andelen flickor som röker varit fler än pojkarna alltsedan de första tobaksvaneundersökningarna i början av 1970-talet. Trendbrottet med fler rökande kvinnor än män oavsett ålder skedde i början av 1990-talet. Även i dag röker fler kvinnor än män men de det är kulmen långt ifrån nådd när det gäller rökningsrelaterade sjukdomar eftersom sådana sjukdomar tid att utveckla. I USA där kvinnorna började röka i stor omfattning redan på 1930-talet orsakar nu rökningen nästan en tredjedel av alla dödsfall bland kvinnor i medelåldern. Alltsedan 1980-talet senare del dödar dessutom lungcancer fler kvinnor i USA än bröstcancer. Även i Sverige där lungcancer ökar bland kvinnorna samtidigt som den minskar bland männen uppskattas detta trendbrott att ske inom en femårsperiod.

Kvinnor är mer utsatt a för rökningens skador än män. En förklaring är att kvinnor generellt har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl och mindre yta lungvävnad än männen – men röker minst lika många cigaretter om dagen som män.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: