Ange ditt sökord

Bara 2 av 10 rökare med lungbesvär söker vård för sina symtom, visade en undersökning. Foto: Shutterstock

Bara 2 av 10 rökare med lungbesvär söker vård för sina symtom, visade en undersökning. Foto: Shutterstock

Rökare söker inte vård för sina lungbesvär

Bara 2 av 10 rökare med lungbesvär söker vård för sina symtom, visade en undersökning.

Annons:

Samtidigt känner de väl till lungsjukdomen KOL.

Låter bli att söka vård

31 procent av rökarna har problem med hosta, slem eller andfåddhet. De som fortfarande röker låter i högre grad bli att söka vård för lungbesvären än de som slutat.

Endast 21 procent av rökarna hade sökt vård jämfört med 56 procent av dem som slutade röka för max fem år sedan.

Män söker  vård oftare

Män söker vård i större utsträckning än kvinnor. Bland både rökare och före detta rökare hade 41 procent av männen med besvär sökt vård, jämfört med 24 procent av kvinnorna. 

Av dem som har problem med hosta, slem och andnöd svarade 68 procent att de inte söker hjälp därför att besvären inte upplevs som tillräckligt svåra.

Rökstopp avgörande

Professor Kjell Larsson är expert på lungmedicin vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Han säger att det är viktigt att ta tidiga tecken på allvar och söka vård för sina lungbesvär och att rökstopp är avgörande för att förhindra att sjukdomen utvecklas.

De som behöver behandling ska få den så tidigt som möjligt. Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer säger att så snart en patient med KOL har symtom av sin sjukdom ska den behandlas med läkemedel. Då gäller i första hand långverkande luftrörsvidgare, så kallade antikolinergika, som Spiriva (tiotropium).

Oro för skuldbeläggande

Bland dem med besvär som inte sökt vård svarade var femte i undersökningen att skälet var oro för att bli nonchalant bemött i vården, eftersom besvären kan uppfattas som självförvållade.

7 procent sökte inte vård på grund av rädsla för ett besked om allvarlig sjukdom och lika många för att de inte ville bli uppmanade att sluta röka.

Viktigt budskap

Drygt hälften av de tillfrågade rökarna och före detta rökarna vet att det inte går att bota KOL men att det finns bromsmedicin. Nästan en fjärdedel svarar å andra sidan att de inte vet om det går att bota eller behandla KOL och 15 procent svarar att sjukdomen varken går att behandla eller bota.

— Budskapet att KOL kan förebyggas genom rökstopp och lindras genom behandling har fortfarande inte nått ut till alla. Vården måste erbjuda alla rökare och före detta rökare spirometri, säger professor Kjell Larsson.

Fakta om KOL

Trots att KOL är en så vanlig sjukdom är den fortfarande tämligen okänd. Bara omkring en tredjedel av dem som har sjukdomen beräknas ha fått diagnos. KOL är i dag vanligare bland kvinnor än män och fler kvinnor dör i sjukdomen vilket speglar rökvanorna. År 2007 avled 2 274 personer i KOL, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Boehringer Ingelheim och Pfizer. De som svarat är personer över 18 år som röker idag (423 personer) eller som slutade röka för högst fem år sedan (209).

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: