Periodvis fasta ger inte bättre viktnedgång

Periodvis fasta ger inte bättre viktnedgång

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-02-07
Författare: Anders Åker

I en av de första randomiserade studierna på området såg forskarna att fasta några dagar i veckan inte ger en större viktnedgång jämfört med att dagligen istället dra ner antalet kalorier du får i dig.

Det är amerikanska forskare som har tittat närmare på den populära metoden att fasta vissa veckodagar, en metod som sägs ge ett både snabbare och större vikttapp än mer traditionella sätt att gå ner i vikt.

Sex månaders diet

Forskarna studerade tre grupper om totalt ett hundratal vuxna som var antingen överviktiga eller hade fetma. En grupp använde metoden periodvis fasta vilket innebar att de fastade varannan dag, den andra minskade dagligen sitt kaloriintag och den tredje var en kontrollgrupp som inte gjorde någonting. De som gick på periodvis fasta fick i sig 25 procent av det dagliga energibehovet under fastedagarna, övriga dagar var motsvarande siffra 125 procent. Gruppen som snålade på kalorierna dagligen fick i sig 75 procent av det dagliga energibehovet.

De tre grupperna fick följa dieterna under totalt ett halvår.

Lika stor viktminskning

När forskarna sammanställde datan vid periodens slut fann man att jämfört med kontrollgruppen hade båda de två andra grupperna gått ner 7 procent i vikt vardera. Det vill säga att det inte fanns någon skillnad mellan att fasta periodvis och att dra ner på sitt kaloriintag om man såg till viktminskningen.

Forskarna gjorde även en uppföljning efter ett år för att se huruvida viktnedgången var mer varaktig hos den grupp som hade fastat men det fanns inget belägg för att det var så.

Utredde koppling till hjärt- kärlsjukdom

Deltagarnas åldrar låg i snitt på 44 år och merparten var kvinnor, alla utan bakgrund av diabetes eller hjärt- kärlsjukdom vilket var något forskarna kollade på i sin studie. Vad man kunde konstatera var att den periodvisa fastan inte ledde till färre fall av hjärt- kärlsjukdom.

Forskarna själva konstaterar att det finns en svaghet i studieresultaten vilket är att en tredjedel av de deltagare som fastade hoppade av under studiens gång. Resultatet av studien är publicerat i tidskriften Jama Internal Medicine.

 

Veckans fråga

Skulle du kunna tänka dig att delta i en medicinsk studie?

Nyhetsbrev

E-postadress