Ange ditt sökord

Ingen förhöjd risk för barnet att utveckla autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning vid användande av paracetamol under graviditeten. Foto: Getty Images

Ingen förhöjd risk för barnet att utveckla autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning vid användande av paracetamol under graviditeten. Foto: Getty Images

Paracetamol under graviditeten ökar inte risken för autism eller ADHD

En ny stor studie har undersökt om användningen av paracetamol under graviditeten kan påverka risken för att barnet senare utvecklar autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning. Resultaten tyder inte på något sammanhang och ger därmed lugnande besked till blivande föräldrar som oroar sig för att ta paracetamol under graviditeten. Man bör dock alltid följa läkarens råd när det gäller användning av läkemedel under graviditeten.

Annons:

En tidigare studie från 2021 varnade för att paracetamol under graviditeten kunde öka risken för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Men nu har en ny epidemiologisk studie, den största hittills, kastat nytt ljus över frågan om läkemedlets risker

Paracetamolanvändning under graviditeten

För att undersöka sambanden mellan användning av paracetamol under graviditeten och barns risk för autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning genomfördes denna nationella kohortstudie med syskonkontrollanalys. Studien inkluderade ett populationbaserat urval av 2,4 miljoner barn födda i Sverige mellan 1995 och 2019, med uppföljning fram till den 31 december 2021. Totalt exponerades omkring 186 000 för paracetamol under graviditeten. Användning av paracetamol under graviditeten registrerades i efterhand från olika register. Autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning baserades på koder från sjukdomsregister och hälsodata.

Efter att ha följt upp alla barnen i studien under 26 år sågs en svag ökning av autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Men forskarna kunde inte se någon skillnad mellan syskon där mamman använde paracetamol under graviditeten och de där hon inte gjorde det.

I denna populationsbaserade studie identifierade modeller utan syskonkontroller marginellt ökade risker för autism och ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) associerade med användning av paracetamol under graviditeten. Dock fann analyser av matchade fullsyskonpar ingen evidens för ökad risk för autism, ADHD, eller intellektuell funktionsnedsättning associerad med användning av paracetamol.

Ingen förhöjd risk för autism eller ADHD

Slutsatsen blir att paracetamol under graviditeten inte var associerad med barns risk för autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning i syskonkontrollanalys. Detta tyder på att associationer observerade i andra modeller kan ha varit föremål för familjär förvridning.

Studiens resultat ger en lugnande bekräftelse till blivande föräldrar som oroar sig för eventuella risker med paracetamolanvändning under graviditeten. Det betonar dock vikten av att lyssna på läkares rekommendationer angående läkemedelsanvändning under graviditeten. Denna metod att använda sig av syskonkontroller ger ökad säkerhet i studiens resultat genom att korrigera för många potentiella förvrängningsfaktorer.

Eftersom studien endast fokuserade på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det viktigt att komma ihåg att andra bieffekter av paracetamol inte studerades. Vidare inkluderades inte receptfri användning av paracetamol i analysen, vilket kan påverka resultaten.

Läs om graviditetsillamående.

Läs om amning.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: