Ange ditt sökord

Förra året blev 188 personer donatorer och totalt transplanterades 818 organ men fortfarande behövdes drygt 800 organ i början av 2018. Foto: Shutterstock

Förra året blev 188 personer donatorer och totalt transplanterades 818 organ men fortfarande behövdes drygt 800 organ i början av 2018. Foto: Shutterstock

Organdonation: Rädda liv – låt omvärlden få veta din inställning

Det behövs fler organdonatorer i Sverige för trots en ökning av antalet donerade organ var det fortfarande 40 människor som dog i väntan på transplantation förra året. För att sprida informationen och få fler att anmäla sin donationsvilja anordnas den så kallade donationsveckan nu för nionde året i rad.

Annons:

Enligt en rapport från Socialstyrelsen ökade antalet organdonationer något i Sverige 2017. Samtidigt som 188 personer blev donatorer och det totalt transplanterades 818 organ förra året så behövdes fortfarande drygt 800 organ så sent som i början av 2018.

Bara en av tio har anmält sin donationsvilja

En stor del av befolkningen är positiva till att donera sina organ men det till trots har bara två av tio anmält hur de vill göra till Socialstyrelsens donationsregister.

Om fler gjorde sin vilja änd skulle det kunna bidra till en ökad donationsfrekvens säger Agneta Holmström, enhetschef på Nationellt donationscentrum, till tidningen Aftonbladet.

Organdonation – ett beslut på liv eller död

Samtidigt som de allra flesta har förutsättningar att bli donatorer så räcker inte antalet organdonationer idag till för att täcka det behov som finns. Därför är det viktigt att oavsett bakgrund eller ålder ta ställning till huruvida man är villig att donera sina organ.

När man har konstaterat att en person är avliden finns det olika sätt att besluta om organdonation. Det enklaste är att se till individens enskilda önskan. Genom att meddela sin inställning till organ- och vävnadsdonation förenklar man för de efterlevande och för sjukvården. Det enklaste är att anmäla sig till donationsregistret, fylla i ett donationskort som förvaras på en tydlig plats och/eller att informera närstående genom att berätta eller skriva ner sin vilja. Om man inte har anmält sig, skrivit ner eller på annat sätt informerat om sin vilja så är det de närstående som får tolka den avlidnes inställning till donation.

Organ eller vävnad får aldrig doneras om det inte går att få tag på anhöriga och inte heller om de närstående är oense om beslutet. Oklarheter leder varje år till att möjliga donationer går om intet och därför är det alltid bra att ha tagit beslutet själv och även informerat omgivningen om detta. Det är alltid ens egna vilja som avgör och även om anhöriga skulle motsätta sig så gäller det beslut man har tagit och gjort gällande. 

Alla kan i stort sett bli organdonatorer

Alla kan i stort sett bli organdonatorer vilket innebär att vare sig ålder, levnadsvanor eller sjukdomar i sig är ett hinder. Man kan inte veta i förväg huruvida man blir donator, sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som anmält att de vill donera om det blir aktuellt. Det finns egentligen ingen undre eller övre ålder för att bli donator däremot kan man inte på egen hand registrera sig om man inte är myndig. Vill man anmäla sig och är under 15 år kan det vara bra att prata om det i familjen och sedan får föräldrarna anmäla detta. Efter 15 år erbjuds man sedan att ta ett eget beslut huruvida man vill fortsätta vara anmäld till donationsregistret. 

Total tystnadsplikt kring donationsregistret

Donationsregistret i Sverige startades 1996 av Socialstyrelsen i samband med att den nu gällande transplantationslagen trädde i kraft.

Det råder tystnadsplikt kring alla som hanterar uppgifterna och reglerna om vem som kan få tillgång till registret är mycket restriktiva, det är till exempel inte tillåtet att söka på levande personer för att få reda på deras inställning till organdonation.

Låt omvärlden få veta din inställning till organdonation

Överlag ligger Sverige i topp när det kommer till folkets vilja att donera organ och de allra flesta är positiva till organdonation. Trots detta är det en förhållandevis låg siffra när det kommer till antalet genomförda organdonationer. Sverige är även ett av de bästa länderna när det kommer till levande donation, att donatorn helt enkelt lever och väljer att transplantera organ utan att utsättas för risker. Bland det vanligaste är exempelvis njurdonation då man klarar sig med bara en njure.

Det bästa man kan göra är att låta omvärlden på alla sätt möjliga få veta om ens inställning till organdonation för att underlätta för anhöriga, vården och för att i förlängningen även rädda liv. Organdonation är ett beslut som kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Fakta Så gör du din vilja hörd 

Annons:

Socialstyrelsen, MOD- Mer organdonation, 1177

Läs även

Stor vilja att donera organ
12 november, 2019 När man blir sjuk

Stor vilja att donera organ

Donationsveckan är över och har slagit nya rekord. Unde...

Förslag: Alla över 18 ska automatiskt donera organ
28 oktober, 2019 När man blir sjuk

Förslag: Alla över 18 ska automatiskt donera organ

Liberalerna och Kristdemokraternas respektive partiledn...

Sex av tio levande njurdonatorer är kvinnor
7 mars, 2018 Kvinnans hälsa

Sex av tio levande njurdonatorer är kvinnor

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har antalet njurtrans...

Annons:
Stresstudie på skolbarn – alla skulle må bra av att varva ner
6 augusti, 2020 Barn & Graviditet

Stresstudie på skolbarn – alla skulle må bra av att varva ner

Stress dyker inte minst upp hos barn och unga numera. S...

Ägget väljer spermier
15 juni, 2020 Barn & Graviditet

Ägget väljer spermier

För att locka till sig spermier avger kvinnors äggcelle...

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka
28 maj, 2020 Hjärta & Kärl

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka

Kvinnor löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukd...

Annons:
Annons:
Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori
11 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori

Att diagnosen könsdysfori har ökat med 1500 procent, ka...

Låt inte ältandet ta över
29 april, 2020 Depression & Ångest

Låt inte ältandet ta över

Om man återkommer till samma grubblerier om och om igen...

Annons:
Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Den pågående coronapandemin utgör en förändring för all...

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Barn & Graviditet

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten visar att nästan en femtedel av de till...

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten