Ange ditt sökord

På listan placerar Dagens medicin bland annat en genterapi som behandling vid den allvarligaste formen av spinal muselatrofi. Foto: Shutterstock

På listan placerar Dagens medicin bland annat en genterapi som behandling vid den allvarligaste formen av spinal muselatrofi. Foto: Shutterstock

Ny migränbehandling bland förra årets viktigaste forskningsnyheter

Tidningen Dagens medicin sammanställer varje år en lista över de viktigaste forskningsnyheterna som har kommit under det föregående året och den här gången har bland annat en riktad migränbehandling tagit sig in på listan.

Annons:

Listan sammanställs av Dagens medicin som skriver att listan bedöms utifrån olika röns medicinska och principiella betydelse.

Genterapi, klimatförändring och hjärt- kärlbehandling

På listan placerar Dagens medicin bland annat en genterapi som behandling vid den allvarligaste formen av spinal muselatrofi. En studie visade att behandlingen förbättrade muskelfunktionen hos spädbarn och minskade antalet dödsfall. En annan sjukdom som fick genterapi var familjär amyloidos med neuropati, även kallad Skelleftesjukan i Sverige. Behandlingen förbättrade nervskador hos den patientgruppen.

Forskarkåren är allt mer överrens om att klimatförändringar kan påverka människors hälsa och därför återfinns även klimatförändringar på listan tillsammans med årets största nyhet inom hjärta- kärl. Årets största nyhet inom det området är att man i den stor studie, Compass-studien, bland annat såg att behandling med NOAK-läkemedel i låg dos minska risken för nya hjärt -kärlhändelser och tidig död hos patienter med stabil hjärt- kärlsjukdom. 

Många viktiga nyheter

Listan innehåller andra viktiga forskningsnyheter som att en placebokontrollerad prövning med över 20 000 kvinnor från 21 länder visade att snabb insatt behandling med ett relativt billigt läkemedel kan minska dödligheten med nästan en tredjedel när det kommer till blödning efter förlossning, något som leder till att 100 000 kvinnor i världen avlider varje år. För patienter med prostatacancer skulle en ny behandlign emd ett hormonläkemedel i samband med konventionell hormonterapi kunna öka överlevnaden.

Även ett nytt läkemedel mot malignt melanom vid metastaserad sjukdom har visat sig framgångsrikt. Sammantaget med en ny immuncheckpointhämmare skulle man med acceptabla biverkningar kunna bota framskridna stadier av malignt melanom skriver tidningen.

Riktad behandling mot migrän

Med på listan finns också ett läkemedel med en bromsande effekt vid den allvarligare formen av multipel skleros samt en bekräftad hypotes rörande inflammation i kärlen och dess roll i uppkomsten av ateroskleros.

Antikroppsläkemedel som utvecklats för att förebygga migrän har visat sig effektiva och bland annat minskat antalet dagar med svår huvudvärk där vissa patienter svarat mycket bra. Man hoppas därför snart kunna lansera denna nya behandling för att förebygga migrän.

Mest uppmärksammade svenska kliniska forskningen 2017

Dagens medicin lyfter fram en stor svensk randomiserad studie, Deto2x-Ami, som det största svenska bidraget till klinisk forskning under 2017.

Studien visade att patienter utan nedsatt syremättnad inte får någon effekt av syrgas vid misstänkt hjärtinfarkt. Behandlingen prioriterades därför snabbt ned i europeiska riktlinjer.

Annons:

Källor:

Dagens medicin. Se listan i sin helhet på Dagensmedicin.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: