Ange ditt sökord

Appen har visat sig vara effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens Foto: Shutterstock

Appen har visat sig vara effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens Foto: Shutterstock

Ny app kan hjälpa dig som har problem med inkontinens

En app för träning av bäckenbotetn har visat sig ha god effekt mot urinläckage hos kvinnor i samband med ansträngning. Nu startar en studie som även ska utvärdera effekten av att använda appen vid egenbehandling för träningsinkontinens och blandinkontinens.

Annons:

Studien är en del av ett större forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet.

Utvärdering av app

Studien ska utvärdera effekten av egenbehandling för trängningsinkontinens och blandinkontinens med stöd av den app som forskare tagit fram och nu vidareutvecklat. I studien kommer 120 kvinnor med trängnings- eller blandinkontinens att lottas till en grupp med tillgång till en app med information eller en grupp med tillgång till en app som dessutom innehåller behandlingsprogrammen. Studien ska utvärdera symtom, livskvalitet, antal läckage och trängningar och jämföra resultaten mellan grupperna efter tre månader.

Personer i studien ska ha urinläckage minst två gånger per vecka och ha haft problem med trängningar under minst ett år. Deltagarna får svara på frågor utvecklade i samarbete med urolog, gynekolog och uroterapeut, fylla i en ”kissdagbok” samt bli intervjuade av uroterapeut eller läkare innan deltagande för att utesluta symtom som behöver undersökas i vården.

E-behandling för inkontinens 

Tät.nu är ett forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin vid Umeå universitet. Syftet är att utveckla, utvärdera och implementera e-Behandling för inkontinens. Appen, Tät II, innehåller information och träningsprogram för bäckenbotten och utvecklades inom detta projekt. Appen har visat sig vara effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Det är en typ av läckage som uppstår vid till exempel hosta, hopp eller joggning, och där graviditet och förlossning är viktiga riskfaktorer. I en studie hade den grupp som behandlades med appen minskade symtom och antal läckage samtidigt som livskvaliteten ökade i jämförelse med en kontrollgrupp.

Nu innehåller appen alltså även behandlingsprogram för kvinnor med urinläckage i samband med trängning. Nästan hälften av alla kvinnor med inkontinens har inslag av urinläckage i samband med plötslig och kraftig kissnödighet. Vid sådana besvär vill man ofta ha koll på var närmaste toalett finns och vissa undviker aktiviteter av rädsla för att inte hinna till toaletten i tid. Första linjens behandling för trängningsinkontinens är bäckenbottenträning, vissa livsstilsförändringar och, om man kissar ofta och lite i taget, blåsträning.

Nya användare varje dag

Eva Samuelsson är docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och ansvarig för projektet Tät.nu. Eva Samuelsson säger i en kommentar att självstyrd träning verkar vara en mycket uppskattad behandlingsform och att man efter att man för knappt två år sedan gjorde första versionen av appen tillgänglig har man sett att appen nu får 30-50 nya användare per dag. Eva Samuelsson säger även i sin kommentar aatt man har lagt ned mycket arbete för att ta fram en app som ska vara tilltalande, lättanvänd och evidensbaserad.

Nu hoppas forskarna på ett stort intresse för studien så att man kan utvärdera effekten och hur appen upplevs.

Fakta Tät II

Appen innehåller information om urinblåsan, bäckenbotten, psykologi och livsstilsfaktorer. I appen finns tre olika behandlingsprogram, en statistikfunktion samt möjlighet att ställa in påminnelser. Den kan också ge användaranpassade råd och feedback vid träning. Den nya appen är CE-märkt, vilket innebär att den uppfyller Läkemedelsverkets medicintekniska säkerhetskrav. Innan studien är avslutad finns Tät II endast tillgänglig för allmänheten i en version med begränsad information och där behandlingsprogrammen är låsta.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: