Ange ditt sökord

Studier visar att äldre personer med bra värden lever längre än personer som inte har diabetes, menar Margareta Hellgren, specialistläkare i allmänmedicin och forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa. Foto: Privat

Studier visar att äldre personer med bra värden lever längre än personer som inte har diabetes, menar Margareta Hellgren, specialistläkare i allmänmedicin och forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa. Foto: Privat

Nollvision för diabeteskomplikationer borde vara lika självklart som nollvision för död i trafiken

Dåligt behandlad typ 2-diabetes innebär ökad risk för komplikationer som njursjukdom, amputationer och 2–4 gånger större risk för hjärt- och kärlsjukdom. Med rätt behandling kan dessa ibland livshotande komplikationer undvikas.

Annons:

– Det går absolut att leva med typ 2-diabetes utan att få komplikationer. Det är fruktansvärt att rätt behandling inte når fram och det leder till biverkningar och onödigt lidande för patienten, säger Margareta Hellgren, specialistläkare i allmänmedicin vid Närhälsan i Skövde, forskare på Skaraborgsinstitutet och på institutionen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Diabetes är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och 400 000 personer har typ 2-diabetes. En av tre med typ 2-diabetes har etablerad hjärt- och kärlsjukdom, men med rätt förebyggande behandling går sådana komplikationer att undvika. En nollvision för diabeteskomplikationer borde vara lika självklar som nollvision för död i trafiken.

– Sköter du din diabetes väl, får rätt vård och medicinering behöver du inte få några komplikationer. Studier visar tillexempel att äldre personer med bra värden faktiskt lever längre än personer som inte har diabetes. Har du kontroll över riskfaktorerna är risken för komplikationer låg, men har du inte kontroll är risken hög, säger Margareta Hellgren.

Det viktigaste och avgörande är att riskfaktorer som högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter och ett för högt blodsocker (HbA1c) är under kontroll och behandlas tidigt i sjukdomen. Det råder en stor samstämmighet om att medicinering är viktigt och ska sättas in direkt vid diagnos för att snabbt stabilisera värdena och minska risken för komplikationer. Dock visar data från Nationella Diabetesregistret, NDR att 20% av patienterna i Stockholm med nydebuterad typ 2-diabetes enbart får kost- och motionsbehandling.

– Jag förstår inte varför patienter inte få rätt behandling, den medicinska betydelsen är välkänd i Sverige och rekommendationen är tydlig. Grunden är bra kost, regelbunden motion och att försöka gå ner i vikt vid bukfetma i kombination med snabb medicinsk behandling. Som patient kan man lyfta detta med sin läkare och kräva medicin för att förebygga hjärt-kärlhändelse och se till att man håller sig frisk i längden, säger Margareta Hellgren.

Krävs individuellt anpassad medicinsk behandling

Att så tidigt som möjligt nå målvärdet för blodsocker (HbA1c), blodtryck och blodfetter är det viktigaste målet för behandlingen vid typ 2-diabetes. Varje patient behöver bedömas individuellt och behandlingen anpassas efter personens förutsättningar.

– Det finns olika typer av typ 2-diabetes. När en äldre person exempelvis i 85 års åldern drabbas av diabetes och har relativt låga värden ställer det inte lika stora krav, är du däremot 30 år och får typ 2-diabetes krävs det att alla riskfaktorer är under kontroll och behandlas ner till normala värden för att minska risken för komplikationer. I dag ligger tyvärr många patienter alldeles för högt ett eller flera år efter att diagnos och det är allvarligt, säger Margareta Hellgren.

Rätt behandling sparar ekonomiska resurser

Det är många faktorer som spelar in vid behandling av typ 2-diabetes. För en del personer räcker kost, motion och basal medicinering för att nå målvärdet, men för andra behövs ytterligare medicinering för att sänka blodsockret.

– Det finns ny medicinering som effektivt minskar risken för exempelvis hjärtinfarkt, stroke eller död, men tyvärr når den inte alltid patienterna och konsekvenserna är allvarliga. Det är till stor del en kostnadsfråga. Kostnaden tas från de enskilda vårdcentralerna som inte har råd och vinsten går till individen och samhället genom minskade komplikationer. Om vi verkligen ska kunna förebygga komplikationer måste vårdcentralerna får möjlighet att betala för medicineringen, förklarar Margareta Hellgren.

Idag går 70% av diabetessjukvårdens kostnader till att behandla komplikationer av sjukdomen. Förbättrad behandling skulle minska individens lidande och spara samhället 100-tals miljoner visar studien från Nationella Diabetesregistret, NDR.

– Besparingarna kan bli stora om man behandlar höga blodsockervärden direkt i samband med diagnosen och kan sätta in ny medicinering när det behövs. Kunskap och medicin finns och med ekonomiska förutsättningar är möjligheterna stora att minska komplikationer från typ 2-diabetes rejält. Det finns mycket att vinna både för personligt lidande och krasst ekonomiskt, säger Margareta Hellgren.

Om typ 2-diabetes

  • Det går att leva med typ 2-diabetes utan att få komplikationer
  • Blodtryck, blodfetter och blodsocker måste vara inom målområdet
  • Medicinering så tidigt som möjligt minskar komplikationsrisk
  • Typ 2-diabetes innebär 2–4 gånger större risk för hjärt- och kärlsjukdom
  • 1/3 med typ 2-diabetes har etablerad hjärt- och kärlsjukdom


Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: