Ange ditt sökord

 Övervikt har en direkt koppling till bland annat diabetes, led- och hjärtsjukdomar och försämrad livskvalitet. Foto: Shutterstock

Övervikt har en direkt koppling till bland annat diabetes, led- och hjärtsjukdomar och försämrad livskvalitet. Foto: Shutterstock

Mer än varannan katt och hund överviktig

Våra hundar och katter blir allt fetare och enligt en färsk undersökning räknas nu fler än hälften som överviktiga.

Annons:

Svenska husdjurs övervikt har nu nästan nått samma nivå som i USA, där övervikt hos husdjur är ett stort problem sedan länge. Larmrapporten om husdjurs ökande vikt kommer från undersökningen Hälsobarometern som genomförs årligen på uppdrag av foderföretaget Royal Canin.

En miljon överviktiga djur

Hälsobarometern genomfördes för första gången under Veterinärkongressen 2013. Redan då konstaterades en märkbart ökande andel överviktiga svenska hundar och katter. Situationen har förvärrats under 2014 och nu uppger 9 av 10 som svarat på undersökningen att övervikt är att betrakta som ett fortsatt ökande problem.

– Skulle procentsiffrorna från undersökningen gälla Sveriges samtliga katter och hundar rör det sig om nära en miljon djur, säger Ida Eriksson, husdjursagronom och vetenskaplig kommunikatör på Royal Canin Sverige i ett pressmeddelande.

Måste tas på allvar

– I fjol förutspådde vi att den negativa utvecklingen skulle hålla i sig och det har tyvärr besannats. Det är oerhört viktigt att man tar övervikt på allvar eftersom det för med sig stora konsekvenser. Övervikt har en direkt koppling till bland annat diabetes, led- och hjärtsjukdomar. För att inte tala om försämrad livskvalitet och ett förkortat liv, säger Ida Eriksson.

Årets undersökning baseras på svar från 183 veterinärer och djursjukskötare med totalt över 7000 katt- och hundbesök per vecka – och den samlade uppfattningen är nu att 54% av landets katter och 55% av hundarna är överviktiga. Detta är dessvärre ett ännu sämre resultat än det som framkom i fjolårets Hälsobarometer,då 47% (katt) respektive 42% (hund) ansågs vara överviktiga. Därmed är svenska katter och hundar nu är uppe på nästintill samma nivåer som sällskapsdjuren i USA, bland vilka övervikt länge varit ett stort problem. Där gäller siffrorna 58% för katt respektive 53% för hund (2013, enligt www.petobesityprevention.org*).

Finns ljuspunkter

Veterinärerna i undersökningen är också eniga om att problemet med övervikt är fortsatt ökande, men det finns ljuspunkter. Cirka 28% av veterinärerna anser att kattägare blivit mer medvetna om problematiken under året och för hundägare är motsvarande siffra 37%.

Än mer glädjande är att veterinärerna även ser en faktisk ökning i antal viktkonsultationer för både katt (37%) och hund (drygt 40%). 

Övervikt med stigande ålder

Sarah Stadig, veterinär och doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), forskar kring den åldersrelaterade sjukdomen artros och träffar även många katter med övervikt.

– Våra sällskapsdjur blir allt äldre och bland hundar leder ökad ålder ofta till ett minskat energibehov, med övervikt som följd. Hos katter är energibehovet vid stigande ålder mer komplext. Katter i åldern 8-12 år har ofta ett minskat energibehov, medan katter över 12 års ålder har ett ökat energibehov. Bland katter äldre än 12 år ser man ofta en nedsatt förmåga att ta upp fett och protein. Därför är det extra viktigt att veterinären gör en hullbedömning av äldre katter för att kunna anpassa fodret, säger Sarah Stadig, SLU.

Seniorkontroller

Årets Hälsobarometer har också undersökt hur det står till med åldersrelaterade sjukdomar bland katter och hundar. Bland de djur som veterinärerna träffar uppges närmare hälften lida av någon form av åldersrelaterad sjukdom – och nästan 9 av 10 respondenter poängterar att seniorkontroller är viktiga, eller mycket viktiga, för att säkerställa äldre katters och hundars hälsa och välbefinnande. Sammantaget behandlar de deltagande veterinärerna cirka 1 800 katter och 5 800 hundar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 10 katter respektive 30 hundar per person. Men, detta till trots genomförs i genomsnitt bara två seniorkontroller per vecka för katt och drygt samma antal för hund.

– Det kan vara svårt att skilja på ett normalt åldrande och smygande symptom på sjukdom, framför allt hos katt. Många hund- och kattägare är idag väldigt pålästa, men det ersätter inte en seniorkontroll hos en veterinär. Det är lätt att bli ”hemmablind” just för smygande viktuppgång och i en seniorkontroll ingår i regel en hullbedömning, säger Sarah Stadig, SLU. 

Så undviker du att din katt eller hund går upp i vikt

  • Justera portionerna. Anpassa foder och portionsstorlek efter just din katts/hunds förutsättningar och behov.
  • Bli tuffare. Fall inte för bedjande ögon.
  • Var tydlig. Tala om för bekantskapskretsen att din katt/hund inte behöver något extra utöver sin vanliga foderportion.
  • Aktivera er. Passa på att leka lite extra med din katt eller ta en mysig långpromenad med din hund.

Fler tips på: www.royalcanin.se/tema-overvikt/

Annons:

Källor:

Källa: *http://www.petobesityprevention.org/pet-obesity-fact-risks/

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: