Ange ditt sökord

Kunskapsläget när det gäller det nya coronaviruset covid-19 uppdateras i stort sett dagligen. Foto: Shutterstock

Kunskapsläget när det gäller det nya coronaviruset covid-19 uppdateras i stort sett dagligen. Foto: Shutterstock

Några uppgifter om smitta från människa till husdjur finns idag inte beskrivna för covid-19. Foto: Shutterstock

Några uppgifter om smitta från människa till husdjur finns idag inte beskrivna för covid-19. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Råd för äldre, gravida, skolbarn, kollektivtrafiksresenärer och djurägare

Kan jag smittas av coronavirus covid-19 i tunnelbanan och behöver jag vara orolig om jag är gravid eller äldre? Kan min hund eller katt smittas och hur är det egentligen med paket från drabbade områden - vågar jag ta emot dessa? 

Annons:

Först och främst ska man ha klart för sig att kunskapsläget när det gäller det nya coronaviruset covid-19 uppdateras i stort sett dagligen. Samtidigt finns det lärdomar från tidigare utbrott av liknande virus och en slutsats många forskare drar är att det inte finns någon anledning att tro att den aktuella formen av coronaviruset skulle bete sig väsentligt annorlunda jämfört med tidigare virus. Därför är till exempel de omnämnda riskgrupperna i stort sett samma som vid tidigare, liknande, utbrott. Hjälper munskydd och handsprit? Infektionsläkaren svarar på vanliga frågor om Coronaviruset.

Vi behöver din hjälp att få koll på coronavirusets spridning i Sverige! Gör enkät här.

Inget utvecklat skydd mot coronavirus covid-19

Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom som covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom. Covid-19 drabbar betydligt fler i en befolkning där den sprider sig på grund av att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Därför kommer man att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård. Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen.

Det har visat sig att ett provsvar som först blev negativt och visar att man är frisk kan vid en andra provtagning ge ett positivt svar, att man är sjuk och bär på smittan. Detta kan hända om patienten blir provtagen innan sjukdom brutit ut, alltså under inkubationstiden och innan några symtom utvecklats. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar kan det dröja mellan smittotillfället till det att personen blir sjuk. Negativa provsvar under inkubationstiden utesluter därför inte att man är smittad. Om fortsatt misstanke om covid-19 kvarstår bör provtagning upprepas när eventuella symtom utvecklats.

Behöver jag vara orolig för coronavirus covid-19 och tillhör jag en riskgrupp om jag är äldre?

För friska yngre och medelålders personer är sjukdomen vid covid-19 nästan alltid lindrig. I länder med pågående spridning är det dessutom en relativt liten andel som smittas i relation till befolkningen som helhet. Äldre personer kan däremot vara särskilt sårbara vid infektion med covid-19. Personer i de äldsta åldersgrupperna eller personer som har en kronisk hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen och kan vara särskilt sårbara för infektion med covid-19, enligt erfarenheter från Kina. Studier visar också att det trots allt, bara är en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Detta bör vägas in riskbedömningen inför exempelvis en resa. Som anhörig gäller samma som vid umgänge med gravida och nyfödda, att tänka på smittrisken och om man känner symtom eller är allmänt osäker undvika alltför mycket kontakt med äldre personer och personer som bedöms vara i riskgrupperna. För äldre kan allmän försiktighet med god handhygien och att undvika större folksamlingar också minska risken något.

För senaste information om vad som gäller går det bra att följa den kontinuerliga uppdatering som sker på Folkhälsomyndigheten hemsida. Det finns i nuläget inget specifikt läkemedel mot covid-19 och den behandling som ges vid svårare sjukdom är inriktad på att stödja funktionen hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Uppdatering mars 2020 Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Behöver jag vara orolig för coronavirus covid-19 och tillhör jag en riskgrupp om jag är gravid?

Man vet idag inte tillräckligt om exakt vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. För närvarande finns det endast begränsad information om coronavirussjukdom covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att gravida kvinnor vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. De rapporter som kommit hittills har visat att barn löper liten risk att smittas av coronavirus covid-19, det är få barn under 10 som drabbats. Man vet fortfarande inte varför det ser ut som det gör.

För gravida och nyblivna föräldrar med sina små bebisar gäller samma som vid vanlig influnesa, att undvika kontakt med personer som har sjudomssymtom, större folksamlingar till en början och att omgivningen har god handhygien och använder sunt förnuft. Det som kan uppstå är däremot nya förhållningsregler vid sjukhus och vårdmottagningar så kolla upp vad som gäller där du bor och prata gärna med din barnmorska, barnläkare eller 1177 för ytterligare råd och information.

Vågar jag låta mina barn gå till skolan eller förskolan – och tillhör mina barn en riskgrupp vid coronavirus covid-19?

När det kommer till skolmiljön har Folkhälsomyndigheten bedömt att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd då det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

WHO skriver även i en färsk rapport (Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) att barn under 18 år utgör en mycket liten del av de rapporterat sjuka av covid-19 i Kina. Är barnen friska finns ingen anledning till att stanna hemma från skola eller förskola.

Kan jag ta emot ett post eller paket från ett land som har coronavirus covid-19?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Droppsmitta uppstår när hosta, nysningar och kräkningar ger en dusch av vätskedroppar som vanligen faller snabbt ner genom luften och som regel inte når längre än någon meter. När mindre droppar uppstår som vid exempelvis nysningar kallas detta för aerosol-smitta. Dropparna kan nå den mottagliga individens ögon och slemhinnor direkt eller via händerna. Coronavirus kan smitta indirekt om kroppsvätska från en smittad person finns på en yta som du sedan rör vid kan du bli smittad om du till exempel petar dig i ögonen eller i munnen. Hur länge covid-19 överlever utanför kroppen vet man inte än.

Smittan vid coronavirus covid-19 sprids med andra ord i nära kontakter mellan människor och det finns inget idag som talar för smitta via olika föremål. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen men preliminär information indikerar att det kan överleva under begränsad tid och endast under särskilda betingelser. Vanliga desinfektionsmedel kan nyttjas för att döda viruset så att det inte kan infektera människor. Kunskap från liknande tidigare utbrott visar att denna typ av virus smittar från sjuka människor och inte genom paket och postförsändelser.

Vågar jag åka tunnelbana och kollektivtrafik – kan jag smittas av coronavirus covid-19?

Coronaviruset covid-19 smittar alltså genom droppsmitta och viruset färdas genom luften inne i vätskedroppar som slungas ut när en smittad person andas, pratar, hostar eller nyser. Dropparna faller till marken efter runt två meter och om det finns en smittad person bland passagerarna på en tunnelbanevagn eller annan kollektivtrafik är det alltså de som sitter eller står nära som löper risk att smittas direkt.

När man åker tunnelbana kan man med andra ord bli smittad av sina medpassagerares kroppsvätskor då det nya coronaviruset sprider sig till dem som står eller sitter nära den smittade.

För att skydda dig själv och andra mot covid-19 bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Undvika att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvika kontakt med sjuka människor.
  • Stanna hemma om du är sjuk.

Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Komplettera med handdesinfektion. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kan covid-19 smitta min hund eller katt – är mina husdjur en riskgrupp?

Man misstänker att en djurkälla från en marknad med levande djur i Kina orsakade några av de första rapporterade mänskliga infektionerna. Det har även i visss medier rapporterats om eventuell smitta mellan hund och människa.

Några såna uppgifter om smitta från människa till husdjur finns idag inte kliniskt beskrivna för covid-19, det finns inte heller några misstankar om att husdjur kan sprida smittan.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, 1177, SVA

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: