Ange ditt sökord

20 av 21 regioner redovisar brist på grundutbildade sjuksköterskor och samtliga regioner redovisar brist på specialistsjuksköterskor.  Foto: Shutterstock

20 av 21 regioner redovisar brist på grundutbildade sjuksköterskor och samtliga regioner redovisar brist på specialistsjuksköterskor. Foto: Shutterstock

Nästan samtliga regioner redovisar brist på tandläkare, psykologer och läkare. Foto: Shutterstock

Nästan samtliga regioner redovisar brist på tandläkare, psykologer och läkare. Foto: Shutterstock

Larmrapport: Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården

Det råder fortsatt stor brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården och nästan alla regioner redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Många behöver också fler specialistläkare.

Annons:

I syfte att minska bristen på specialistläkare föreslår Socialstyrelsen en ny stödjande samordningsfunktion för ST-tjänster.

Brist inom minst 10 av 21 professioner

I Socialstyrelsens rapport om bedömning av tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård samt tandvård har myndigheten tittat på samtliga 21 legitimationsyrken. Resultaten visar att majoriteten av regionerna redovisar brist på personal inom minst 10 av 21 professioner.

– Det beror sannolikt på flera faktorer, bland annat att fler personer lever med kroniska eller komplexa sjukdomar samt en åldrande befolkning vilket leder till ökad efterfrågan av sjukvård. Tillgången till personal påverkas också av faktorer som hur många som utbildar sig och huruvida personalen väljer att stanna kvar i yrket, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

Många sjuksköterskor och barnmorskor saknas

Bristen varierar över landet, men är generellt stor när det gäller grund- och specialistutbildade sjuksköterskor samt barnmorskor. 20 av 21 regioner redovisar brist på grundutbildade sjuksköterskor och samtliga regioner redovisar brist på specialistsjuksköterskor.

Nästan samtliga regioner redovisar även brist på tandläkare, psykologer och läkare.

Brist på specialistläkare inom flera områden

I årets rapport har Socialstyrelsen haft i uppdrag att fokusera på tillgång och efterfrågan på specialistläkare. Kartläggningen visar att mer än hälften av de svarande regionerna uppger att det är brist på fler än 20 läkarspecialiteter. Allmänmedicin, psykiatri och geriatrik är de specialiteter som flest regioner bedömer att det är brist på specialistläkare inom.

– Samtliga 19 regioner som bedömt tillgång och efterfrågan på specialistläkare uppger att det är brist på allmänläkare, 18 rapporterar brist på psykiatriker och 17 bedömer att det är brist på geriatriker, säger Katarina Sandberg.

Föreslår samordningsfunktion för fördelning av ST-tjänster

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna dimensionera specialisttjänstgöringstjänster (ST-tjänster) efter ett framtida behov av specialistläkare. Socialstyrelsen bedömer att planeringen ofta sker lokalt och med en relativt kort tidshorisont. Det saknas också samordning av efterfrågan på specialistläkare och dimensionering av ST-tjänster på nationell nivå. I rapporten föreslås därför en central samordningsfunktion på Socialstyrelsen som utgör ett stöd i kartläggningen av tillgång och efterfrågan på specialistläkare.

– Den stödjande samordningsfunktionen ska stötta regionerna i deras arbete att dimensionera ST-tjänster efter ett långsiktigt behov genom att tillsammans med regionerna och andra aktörer samla statistik, data och prognoser till en nationell bild. Samordningsfunktionen syftar till att minska bristen på olika sorters specialistläkare och skapa en mer jämlik vård, säger Katarina Sandberg.

Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: