Ange ditt sökord

Forskarna pekar på vikten av att patienter med fetma får väl underbyggd information för att kunna göra kloka behandlingsval. Foto: Shutterstock

Forskarna pekar på vikten av att patienter med fetma får väl underbyggd information för att kunna göra kloka behandlingsval. Foto: Shutterstock

Längre liv efter fetmakirurgi

I genomsnitt lever personer som genomgått fetmakirurgi tre år längre än de som fått traditionell behandling mot sin fetma. Man ser dock en överdödlighet i båda grupperna jämfört med den allmänna befolkningen. 

Annons:

Man har studerat 2 007 vuxna personer som genomgått fetmakirurgi och en kontrollgrupp om 2 040 personer med fetma som fått vanlig fetmavård. Studien bygger på data från SOS-studien, Swedish Obese Subjects. Man inkluderade även en representativ referensgrupp med 1 135 personer från den allmänna befolkningen.

Resultaten visade att hos dem som opererats var den förväntade genomsnittliga livslängden 3,0 år längre jämfört med dem som fått icke-kirurgisk behandling, men 5,5 år kortare än hos befolkningen i stort.

Klarlagt att fetmakirurgi har positiva effekter

Det är sedan tidigare känt att fetmakirurgi resulterar i varaktig viktminskning och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer. Tidigare har man dock inte känt till hur den förväntade livslängden påverkas av fetmakirurgi.

Lena Carlsson Ekander, professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin, är huvudansvarig för SOS-studien sedan 2005, och huvudförfattare bakom artikeln.

– Nu har vi för första gången fått ett mått på hur mycket fetmakirurgi förlänger livet för den genomsnittliga patienten. Men det är viktigt att påpeka att det rör sig om ett genomsnitt. Alla patienter är olika och det går därför inte att dra slutsatsen att alla som opereras lever tre år längre, säger hon.

Minoritet genomgår fetmakirurgi

Trots kunskapen kring fetmakirurgins goda effekter, med bättre allmän hälsa och mindre risk för tidig död, är det fortfarande bara en minoritet av denna patientgrupp som faktiskt genomgår operation. Forskarna poängterar vikten av att patienter får väl underbyggd information för att kunna göra ett bra val.

– I den här studien undersökte vi dödligheten under så lång tid som tre decennier. Dessutom uppskattade vi livslängden efter fetmakirurgi och vanlig fetmavård jämfört med den i befolkningen, säger Lena Carlsson Ekander.

– Det är sedan länge väl känt att fetma minskar den genomsnittliga livslängden med ungefär fem till tio år. Vår studie visar att fetmakirurgi förlänger den med tre år. Men även efter kirurgi är livslängden fortfarande kortare än i den allmänna befolkningen. Därför är det mycket viktigt att fetmaopererade patienter erbjuds adekvat uppföljning, avslutar hon.

Här kan du läsa om diabeteskirurgi.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: