Ange ditt sökord

Läkemedel ökar chansen för rökstopp

Läkemedel ökar chansen för rökstopp

Tobaksbruk är fortfarande den enskilda faktor som har störst negativ påverkan på folkhälsan och alla som röker skadas mer eller mindre av sin rökning. Det är en beroendesjukdom vilket gör att många behöver hjälp för att lyckas sluta röka. Det finns receptfria nikotinläkemedel och läkemedel på recept som kan underlätta mycket.

Annons:

Sedan mitten av 60-talet har sambandet mellan rökning och sjukdom varit väl känt. Antalet rökare har minskat, men fortfarande röker nästan var femte vuxen svensk (drygt 900.000). Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och rökaren upplever fem till sju färre friska år än icke-rökaren.

– Jag tar aktivt upp rökning med mina patienter, säger Per-Åke Lagerbäck, specialistläkare på mottagningen ”Två Medicinare” vid Jakobsbergs sjukhus. Efter att jag har gått igenom den åkomma de sökt för brukar jag fråga ”Är det ok att jag tar två minuter av din besökstid för att prata om rökning?” Det är viktigt att be om tillåtelse att få diskutera rökavvänjning. Säger de nej är de välkomna att höra av sig när de ändrat uppfattning.

Per-Åke Lagerbäck försöker sedan att diskutera och öka motivationen hos dem att sluta röka. Han kan exempelvis fråga hur motiverade de är på en skala från 1-10. Om de säger 6 frågar han vad som behövs för att det ska bli 7. Man försöker tillsammans hitta faktorer som ökar motivationen, exempelvis att deras barn blir friskare om de inte utsätts för rök, eller att de sparar pengar.

Rökning är en beroendesjukdom. En människa med ett beroende väljer att prioritera drogen över annat i livet och får också en allt högre tolerans, det vill säga behöver mer av drogen för att känna sig tillfredsställd och får ofta, när han eller hon försöker minska bruket, fysiska abstinensbesvär.
Det tar endast tio sekunder för nikotinet att nå hjärnan efter ett halsbloss och då påverkar det genast de receptorer i hjärnan som ger en känsla av välbefinnande och lugn. Om mängden nikotin minskar uppstår abstinensbesvär, starka känslor av obehag, dåligt humör, svårigheter att koncentrera sig och så vidare.

– Jag ser också till att de som önskar får medicinskt stöd, säger Per-Åke Lagerbäck. Nästan alla som kommer till mig har prövat att sluta med nikotinersättningsmedel. Därför är det viktigt att de kan få receptbelagt läkemedel för rökavvänjning som är effektivare. Jag brukar jämföra det med en medicinsk krycka. Om du har ett skadat ben så har du lättare att ta dig från punkt A till B om du har en krycka. Detsamma gäller om man ska sluta röka, medicinsk hjälp gör det lättare för dig att sluta röka.

Det finns klart samband mellan rökning och runt 40 olika sjukdomar, bland annat hjärt- kärlsjukdom, cancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Att rökare har svårt att sluta är ingen nyhet. Det krävs i genomsnitt åtminstone tre till fyra mycket seriösa försök att sluta innan man lyckas.

– Vi vet ju också att den största samhällsvinsten inom hälsoområdet är att få någon att sluta röka, menar Per-Åke Lagerbäck.

De flesta vuxna rökare och nästan varannan snusare i Sverige vill sluta. Enligt Statens Folkhälsoinstitut behöver hälften av dem professionell hjälp. Apoteket, många vårdcentraler och Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 kan ge råd.

Nikotinersättning – receptfritt

Nikotinläkemedel är förstahandsval för att dämpa abstinenssymtom vid rökstopp. Nikotinprodukterna Nicorette, Nicotinell och NiQuitin finns som tuggummi, sugtabletter och plåster, receptfritt på apoteket. Dessa produkter tillför kontrollerade mängder nikotin så att du gradvis kan minska ditt nikotinintag och hjälper dig att kontrollera de fysiska abstinenssymtomen. Det är viktigt att använda nikotinläkemedel i minst tre månader när man slutar röka. Då minskar risken för återfall och möjligheten att lyckas bli rökfri ökar. Beroende på hur mycket du röker rekommenderas olika varianter, som passar dina behov. Fråga gärna apotekspersonalen eller din läkare.

Zonnic munspray eller tuggummi är alternativ om man vill dra ner på rökningen eller sluta helt. De finns receptfritt på apoteket.

Läkemedel på recept

Det finns två receptbelagda läkemedel för rökavvänjning, Champix och Zyban, som man kan prova efter att man redan har försökt sluta röka med hjälp av nikotinersättningsmedel, utan framgång. För bäst effekt bör man även kombinera läkemedlet med någon form av motiverande stöd. Det är viktigt att veta att många symtom även kan bero på abstinens och behöver inte alltid vara biverkan av läkemedlet.

Champix verkar genom att det kraftfullt blockerar nikotinets effekt i hjärnan och samtidigt svagt stimulerar nikotinreceptorerna i hjärnan och därigenom minskar röksug, abstinenssymtom och den njutning som förknippas med rökningen. Det tillför alltså inget nikotin till kroppen. Den främsta biverkan är illamående som oftast är övergående. Andra biverkningar är huvudvärk och sömnstörningar.

LifeREWARDS

är ett Internetbaserat motivationsprogram som pågår under 16 veckor och erbjuds kostnadsfritt till alla som får recept på champix Om man inte har tillgång till Internet kan man beställa LifeREWARDS som bok. Att sluta röka handlar om mycket mer än att bara bli fri från ett nikotinberoende. En rökares handlingar ligger djupt rotade och att förändra dem är nyckeln till framgång.

Zyban minskar röksuget och abstinensbesvären. Det är inte helt klarlagt på vilket sätt läkemedlet verkar i kroppen, men det gör så att vissa signalämnen i hjärnan ökar. Det kan vara orsaken till att det är lättare att avstå från rökning när man använder medicinen. Vanligaste biverkan är sömnstörningar. Andra biverkningar är huvudvärk och oro.

Faktaruta

5 anledningar att sluta röka
• Välmående och fräschare – friskare hy, vackrare hår, friskare tandkött, vitare tänder och fräschare andedräkt.

• Större lust – större ork och mera tid, impotens är vanligare hos rökare än hos icke rökare.

• Längre liv med fler friska år – man förlänger i genomsnitt livet med cirka tio år. Minskad risk för cancer, lårbensbrott, hjärtinfarkt, hjärnblödning, lungsjukdomar och många andra sjukdomar.

• Rikare – om man röker ett paket per vecka året runt kostar det runt 2.600 kronor, sju paket i veckan blir cirka 18.200 kronor – tänk vilken härlig solsemester det skulle kunna bli istället.

• Tänk på barnen – och föregå med gott exempel.

Oavsett om du är vanerökare, bara röker då och då, om du är en yngre eller äldre rökare – det är alltid dags att sluta, även om du måste göra flera försök.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: