Kronisk stress kan förvärra cancersjukdom

Kronisk stress kan förvärra cancersjukdom

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-01-10
Uppdaterad: 2018-01-11
Författare: Moa Järefäll

Forskningen kring hur stress kan påverka cancercellerna har pågått under många år och nu visar flera studier att kronisk stress kan förvärra cancersjukdom.

Men det går också att minska kroppens reaktion på stress, exempelvis genom så kallade betablockerare som sänker blodtrycket. Den upptäckten gjordes på kvinnor som åt blodtryckssänkande medicin och sedan drabbades av bröstcancer. De fick betydligt färre dottertumörer än andra. 

Går att hitta motmedel mot hjärnans stress-signaler

Betablockerare tycks kunna minska riskerna för tumörspridning genom att blockera kroppens skadliga reaktioner på stress, däribland sorg och oro.

Enligt Erica Sloan vid Monash University i Australien får kroppen svårare att hantera attacker av cancerceller vid kronisk stress. Hon menar att hjärnans stress-signaler till och med kan öppna upp nya vägar genom lymfkärlen så att cancern lättare kan spridas och bilda dottertumörer. Därför är den nya upptäckten så glädjande eftersom det betyder att det går att hitta motmedel mot stress-signalerna. 

Hela människan behöver behandlas

När forskarna nu förstår hur stressen kan påskynda spridningen går det också att försöka stoppa den, menar Erica Sloan. Det gäller till exempel att blockera signalerna mellan tumören och hjärnan.

Med forskningen hoppas hon kunna visa att man behöver behandla hela människan och inte bara tumören, då kommer även överlevanden bland patienterna att öka. 

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress