Ange ditt sökord

Klar syn med odlade stamceller

Klar syn med odlade stamceller

För någon som riskerar att förlora synen och bli blind kan en ny hornhinna vara den enda lösningen. Tyvärr krävs det i så fall en hornhinnedonation och sådana är mycket sällsynta, viket gör att transplantationskön är lång. Ny forskning hoppas dock kunna odla stamceller på mänskliga hornhinnor, som på sikt ska kunna ersätta donatorerna.

Annons:

Det är forskarna Charles Hanson och Ulf Stenevi vid Sahlgrenska akademin som står bakom studien, som är den första av sitt slag. 

Om forskarna lyckas etablera metoden betyder det att stora framsteg har gjorts. Tillgången av hornhinner blir då obegränsad istället för limiterad.

Donerat material en bristfråga 

Det aktuella läget är att det råder stor brist på donerat material, något som är nödvändigt för att en operation ska vara möjlig. Dessutom finns det religiösa och politiska åsikter i en del länder som förbjuder att man använder donerat material, vilket som gör situationen ännu svårare. 

Det genomförs årligen cirka 100 000 hornhinnetransplantationer i världen, varav 500 utförs i Sverige. Meningen med operationen är att ersätta den grumliga hornhinnan, som orsakar blindhet hos patienten, med en frisk och genomsynlig sådan.

Forskningen ett första steg

Tack vare Charles Hanson och Ulf Stenevi har forskningen tagit ett första och viktigt steg mot en lösning. Målet är att donerade hornhinnor så småningom ska ersättas med hornhinnor av odlade stamceller.

I studien använde sig forskarna av defekta hornhinnor från ögonkliniken vid Mölndals sjukhus. Kliniken är en av få som kan transplantera hornhinna och även den som utför flest stamcellstransplantationer.

Stamcellerna mognade till epitelceller

Det visade sig att mänskliga stamceller efter 16 dagars förodling i laboratoriemiljö och 6 dagar på hornhinnan mognade till så kallade epitelceller. Det är de cellerna som gör att hornhinnan är genomsynlig.

Charles Hanson berättar att det har gjorts likartade försök på djur förut, men att det här är första gången som någon har lyckats få stamceller att växa på en mänsklig hornhinna som är skadad. Men det slutar inte där, det ligger även till grund för en ny metod där man använder stamceller för att behandla bristfälliga hornhinnor. 

Många fördelar med odlade stamceller

En etablerad metod skulle också innebära att operationsteknik och efterbehandling blir enklare. Det skulle alltså vara gynnsamt både i patient- och vårdperspektiv. 

Förutom att resurserna förbättras med odlade hornhinnor skulle det förkorta transplantationskön rejält. I långa loppet innebär det att fler slipper bli blinda. 

Fakta om hornhinnan

Hornhinnan är den främre genomskinliga delen av ögat. Dess diameter är 11 millimeter och den har en tjocklek på 1 millimeter, förutom i centrum där den är 0,5 millimeter tjock.

Den består av regelbundet lagrade fibrer. Ytan täcks av något som kallas epitel och hålls fuktig av tårvätskan. Insidan består av ett lager endotelceller.

Eftersom hornhinnan saknar blodkärl får den näring via kammarvattnet i främre ögonkammaren och syre från omgivningen.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: