Ange ditt sökord

  En finsk studie visade att det inte fanns en enda HPV-relaterad cancer i den vaccinerade gruppen.  Foto: Shutterstock

En finsk studie visade att det inte fanns en enda HPV-relaterad cancer i den vaccinerade gruppen. Foto: Shutterstock

HPV-vaccinering börjar visa resultat

I Sverige vaccineras runt åtta av tio flickor mot HPV som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer. Nu visar de första preliminära resultaten att HPV-vaccinet verkligen är effektivt och skyddar mot cancer.

Annons:

Sedan 2010 ingår vaccin mot HPV, humant papillomvirus, i barnvaccinationsprogrammet och erbjuds till alla flickors i årskurs 5-6 via skolhälsovården.

Positiv effekt av vaccinering

Cancer tar tid att utvecklas och därför har man saknat hårda bevis för att HPV-vaccinet är effektivt. I början av 2018 började det dock komma preliminära resultat från en finsk studie som visar på en positiv effekt hos de vaccinerade.

Studien jämförde 9 000 som vaccinerades i början av 2000-talet med dubbelt så många ovaccinerade. Resultaten visade att det inte fanns en enda HPV-relaterad cancer i den vaccinerade gruppen medan det fanns ett tiotal cancerfall i den ovaccinerade gruppen.

Allt fler vaccineras

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att täckningsgraden bland flickor födda 2004 eller 2005 är 80 procent, det vill säga åtta av tio flickor är vaccinerade.

Tiia Lepp är epidemiolog vid myndigheten och säger i en kommentar till TT Nyhetsbyrån att eftersom det finns brister i inrapporteringen kan den egentliga täckningsgraden vara lite högre. Från myndigheten ser man det positivt att så många är vaccinerade och man strävar mot att det ska bli ännu fler som skyddar sig mot cancer.

Oro för biverkningar

Folkhälsomyndigheten menar att en anledning til latt inte fler låter vaccinera sina barn kan vara en oro för svårare biverkningar. Tiia Lepp konstaterar dock att med över 200 miljoner givna doser världen över finns det inga tecken på att svårare biverkningar finnas.

Erfarenheten visar istället tvärtom att antalet biverkningar är få, förhållandevis milda och att det enligt Tiia Lepp är ett bra och effektivt vaccin som skyddar mot cancer.

Pojkar bör omfattas

Män kan bära på HPV och föra smittan vidar emen också drabbas av HPV-relaterad cancer som peniscancer i svalget eller analöppningen. Den generella risken att drabbas av dessa cancerformer anses som liten men antalet insjuknade har ökat på senaste år vilket sätts i samband med att alltfler drabbas av HPV.

Därför föreslog Folkhälsomyndigheten i höstas att även pojkar bör få vaccin mot HPV, ett förslag som nu är ute på remiss. Folkhälsomyndigheten räknar med att om även pojkar får vaccin kommer runt 120 cancerfall per år att undvikas.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: