Ange ditt sökord

Man tror att ungefär 1 på 2 000 lider av narkolepsi - totalt cirka 4 200 personer i Sverige. Foto: Shutterstock

Man tror att ungefär 1 på 2 000 lider av narkolepsi - totalt cirka 4 200 personer i Sverige. Foto: Shutterstock

Har du narkolepsi? Gör självtest!

Annons:

För att ställa diagnosen narkolepsi rekommenderar International Classification of Sleep Disorders att läkaren tar en noggrann sjukhistoria och att följande kriterier i kombinationerna A+B eller A+D+E+G uppfylls.

A: Besvärande dagsömnighet eller plötslig muskelsvaghet

B: Återkommande perioder av sömn dagligen under minst tre månader

C: Kataplexi, plötslig förlust av muskeltonus i samband med intensiva känslor

D: Närvaro av andra karaktäristika som sömnförlamning, hallucinationer, automatiskt beteende eller uttalad störning av nattsömnen.

E: Polysomnogram som visar på en eller flera av följande faktorer:

  • Nattlig sömnlatens < 10 minuter
  • Nattlig REM-sömnlatens < 20 minuter
  • MSLT (Multiple Sleep Latency Test), sömnlatens < 5 minuter två eller fler tidiga REM perioder

F: Positiv vävnadstyp HLA-DR-2

G: Avsaknad av annan medicinsk eller psykisk sjukdom

Diagnoskriterier enligt The International Classification of Sleep Disorders.

Självskattningsskalor

För att uppskatta graden av dagtrötthet/sömnighet finns ett antal självskattningsskalor som kan vara till hjälp i diagnostiken och ett stöd för att bedöma behov av behandling. Skalorna kan också vara av värde för att se en eventuell förändring vid behandling.

ESS, Epworth Sleepiness Scale

ESS är en självskattningsskala som ofta används i kliniska studier. ESS ger ett subjektivt mått på sömnighet och är ett enkelt och validerat frågeformulär för att uppskatta sannolikheten att somna i olika situationer. ESS är inte tillräckligt för diagnos, men kan ge indikation på ett problem.

Hur troligt är det att du skulle slumra till eller somna i följande situationer, till skillnad från att bara känna dig trött? Det avser ditt vanliga levnadssätt på senaste tiden. Även om du inte gjort allt detta nyligen, så försök att komma på hur det skulle ha påverkat dig. Använd följande skala för att välja den lämpligaste siffran för varje situation.

O = skulle aldrig somna

1 = liten risk att slumra

2 = måttlig risk att slumra

3 = stor risk att slumra

Situation

Sitter och läser
Tittar på TV
Sitter overksam på allmän plats(till exempel teater eller ett möte)
Som passagerare i en bil i en timme utan paus
Ligger ner och vilar på eftermiddagen om omständigheterna tillåter
Sitter och pratar med någon
Sitter stilla efter att ha ätit lunch (utan alkohol)
I en bil som stannat några minuter i trafiken

 

Totalt antal poäng på ESS varierar mellan 0 och 24. Friska frivilliga har mellan 2-10 poäng med ett genomsnitt på 6 poäng. Personer som lider av narkolepsi kan ha mellan 13-23 poäng med ett genomsnitt på 18. Det finns många andra tillstånd med dagsömnighet där man också kan ha höga poäng på ESS.

Annons:

Källor:

Johns MW. A new method form seasuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale. Sleep 1991;14:540-545. Svensk översättning gjord av Jan-Erik Broman, Uppsala 2000 och antagen av Svensk förening för sömnforskning, 2001.

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: