Ange ditt sökord

Avspänningsövningar utomhus fick högt betyg av deltagarna. Foto: Shutterstock

Avspänningsövningar utomhus fick högt betyg av deltagarna. Foto: Shutterstock

Grön rehabilitering minskade sjukskrivningen

Vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa bör natur- och trädgårdsmiljöer utnyttjas mer än idag.

Annons:

Den slutsatsen drar Eva Sahlin vid Statens lantbruksuniversitet (SL) i en aktuell avhandling om naturunderstödd (“grön”) rehabilitering.

Naturunderstödd rehablitering

För människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa har det sedan början av 2000-talet blivit allt vanligare med naturunderstödd rehabilitering. Man varvar då mer traditionella behandlingsformer som sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. 

Att utnyttja trädgårdsaktiviteter och naturmiljöer i kurser och rehabilitering tycks ha positiva effekter på människor med stressrelaterade psykisk ohälsa menar Eva Sahlin.

Gröna rehab

I Sverige har ett pionjärarbete inom “grön rehabilitering” gjorts i Alnarp, vid SLU:s rehabiliteringsträdgård. Det projektet har nu fått ringar på vattnet och spridit sig till bland annat Västra götalandsregionen där projektet Gröna rehab drivs i Göteborgs botaniska trädgårds regi. 

Gröna rehab erbjuder naturunderstödd rehabilitering för personer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa. Man håller även stresshanteringskurser för personer i riskzonen.

Lett till förbättringar

Det är Gröna rehab som Eva Sahlin har tittat närmare på och använt djupintervjuer för att ta reda på hur deltagare den naturunderstödda rehabiliteringen och i stresshanteringskurserna upplever, beskriver och värderar sin behandling. Hon har följt deltagarna under totalt 1,5 år genom frågeformulär om bland annat den psykiska hälsan och välbefinnande.

Eva Sahlin kunde se att den naturunderstödda rehabiliteringen ledde till förbättringar i flera avseende till exempel när det gäller symtom på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande. Samtidigt minskade sjukskrivningen och vårdkonsumtionen. 

Arbetsförmågan ökade

Den naturunderstödda kursen i stresshantering ledde i sin tur till förbättringar när det gäller symtom på utbrändhet. Många av deltagarna tyckte att arbetsförmågan ökade och att man upplevde färre stressrelaterade problem. Även de långa sjukskrivningarna minskade. 

Eva Sahlin konstaterar att deltagarna i båda verksamheterna tillägnade sig strategier och verktyg som gör dem bättre på att hantera sin stress och att de hade stor nytta av även ett år efter att rehabiliteringen eller kursen var avslutad.

Avspänningsövningar 

I båda verksamheterna ingick avspänningsövningar både inomhus och utomhus, och de som genomfördes utomhus fick överlägset bäst betyg av flertalet av dem som intervjuades. 

Guidade naturvandringar gav deltagarna inspirerande kunskap om naturen och öppnade upp för existentiella reflektioner som var av betydelse i läkeprocessen. Naturvandringarna bidrog också till att deltagarna oftare sökte sig ut i naturen efter kursen och hade större glädje av sin egen trädgård.

Mer naturunderstödd rehabilitering

Eva Sahlins rekommendation är att det bör satsas mer på naturunderstödd rehabilitering än i dag, men inte som isolerade kortlivade projekt, utan snarare som ett permanent alternativ till andra modeller för rehabilitering och förebyggande vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

Doktorsarbetet har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.

 

Annons:

Källor:

Källa: Eva Sahlin "To stress the importance of nature - Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders." Länk till avhandlingen (pdf) http://pub.epsilon.slu.se/11651/länk 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: