Ange ditt sökord

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden. Foto: Shutterstock

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden. Foto: Shutterstock

Goda resultat för Sverige i ny hälso- och sjukvårdsrapport

Sverige presterar väl inom flera av hälso- och sjukvårdens områden, även om många utmaningar kvarstår.

Annons:

Det visar en internationell jämförelse som presenterades i en rapport i slutet av november i år. En stor mängd statistik till rapporten har svenska Socialstyrelsen bidragit med.

Hälsa och hälsosytem i fokus

Rapporten, “Health at a Glance: Europe 2018”, sätter EU-ländernas och deras medborgares hälsa och hälsosystem i fokus.

Rapporten innehåller bland annat färska siffror gällande psykisk hälsa, effektiv resursanvändning, mått på hälsosamma liv, riskfaktorer och vårdkvalitet.

Glädjande svenska siffror

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, tillika ordförande för OECD:s hälsokommitté, noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden.

– Det är glädjande att se vissa svenska siffror, till exempel användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning för olika typer av enklare ingrepp. Det har lett till att Sverige nu både ses som ledande vad gäller klinisk praxis, och att vi använder evidensbaserade riktlinjer för att utforma den bästa möjliga vårdkedjan för patienterna före och efter ingreppet, säger Olivia Wigzell.

Minskade kostnader

En slutsats som Socialstyrelsen dragit av användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning är att kostnaderna för 11 av de vanligaste ingreppen skulle ha varit 14 procent högre om dagkirurgi inte använts. Utvecklingen i Sverige följer trenden i de nordiska länderna samt i Storbritannien och Nederländerna.

En av orsakerna till trenden kan vara att man inom dessa länder arbetat systematiskt med att identifiera de patienter som inte tillhör några medicinska riskgrupper och som kan vara aktuella för enklare ingrepp. Utmaningar kvarstår dock fortfarande vad gäller möjligheten till dagkirurgi för enklare ingrepp i vissa landsting.

Höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke

I rapporten visar Sverige också höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke samt för cancersjukdomar. Det hänger samman med att man inom den svenska hälso- och sjukvården bedriver ett systematiskt arbete att förhindra dödlighet genom effektiv behandling och behandling i rätt tid.

Detta görs till exempel genom så kallade standardiserade vårdförlopp samt genom de nationella riktlinjer för vård och behandling som har tagits fram.

Dödsfall kan undvikas

Rapporten visar samtidigt att undvikbar dödlighet relaterad till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer är fortsatt stor i alla länder. Två tredjedelar av dödsfallen bedöms kunna undvikas med mer effektiva folkhälso- och preventionsåtgärder i länderna.

– Vi vet att Sverige generellt sett presterar väl när det gäller att erbjuda vård till patienter som drabbas av hjärtinfarkt eller cancer. Det är viktigt att erbjuda till exempel cancerdrabbade patienter ett standardiserat vårdförlopp som minskar väntetider och onödigt lidande, säger Olivia Wigzell.

Fakta

  • Rapporten ”Health at a Glance: Europe 2018” är den första publikationen inom EU-kommissionens tvååriga initiativ ”Hälsotillståndet i EU”, som ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i de olika EU-länderna.
  • Rapporten har tagits fram av OECD med hjälp av EU-kommissionen.
  • Rapporten kommer under 2019 att följas upp med hälsoprofiler för varje land.
Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Läs även

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Mannens hälsa

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Ny policy ska stärka patientmedverkan
26 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu sta...

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet
21 februari, 2020 Kvinnans hälsa

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet

Samtidigt som hälso- och sjukvården i Sverige visar på ...

Annons:
Ägget väljer spermier
15 juni, 2020 Barn & Graviditet

Ägget väljer spermier

För att locka till sig spermier avger kvinnors äggcelle...

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!
15 juni, 2020 Kvinnans hälsa

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!

Att träning är bra för hälsan kan många skriva under på...

Forskare: Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin
25 maj, 2020 Barn & Graviditet

Forskare: Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin

Barn kan med största sannolikhet smitta andra med det n...

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället
14 maj, 2020 Barn & Graviditet

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället

Det finns en tendens över tid att svenskarna upplever e...

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Annons:
Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Den pågående coronapandemin utgör en förändring för all...

Annons:
Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten visar att nästan en femtedel av de till...

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat...

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

När coronarapporten för den senaste veckan summeras fin...

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?
21 april, 2020 Barn & Graviditet

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?

Ta del av listan över vilka personer som bedöms löpa st...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten