Ange ditt sökord

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden. Foto: Shutterstock

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden. Foto: Shutterstock

Goda resultat för Sverige i ny hälso- och sjukvårdsrapport

Sverige presterar väl inom flera av hälso- och sjukvårdens områden, även om många utmaningar kvarstår.

Annons:

Det visar en internationell jämförelse som presenterades i en rapport i slutet av november i år. En stor mängd statistik till rapporten har svenska Socialstyrelsen bidragit med.

Hälsa och hälsosytem i fokus

Rapporten, “Health at a Glance: Europe 2018”, sätter EU-ländernas och deras medborgares hälsa och hälsosystem i fokus.

Rapporten innehåller bland annat färska siffror gällande psykisk hälsa, effektiv resursanvändning, mått på hälsosamma liv, riskfaktorer och vårdkvalitet.

Glädjande svenska siffror

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, tillika ordförande för OECD:s hälsokommitté, noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden.

– Det är glädjande att se vissa svenska siffror, till exempel användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning för olika typer av enklare ingrepp. Det har lett till att Sverige nu både ses som ledande vad gäller klinisk praxis, och att vi använder evidensbaserade riktlinjer för att utforma den bästa möjliga vårdkedjan för patienterna före och efter ingreppet, säger Olivia Wigzell.

Minskade kostnader

En slutsats som Socialstyrelsen dragit av användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning är att kostnaderna för 11 av de vanligaste ingreppen skulle ha varit 14 procent högre om dagkirurgi inte använts. Utvecklingen i Sverige följer trenden i de nordiska länderna samt i Storbritannien och Nederländerna.

En av orsakerna till trenden kan vara att man inom dessa länder arbetat systematiskt med att identifiera de patienter som inte tillhör några medicinska riskgrupper och som kan vara aktuella för enklare ingrepp. Utmaningar kvarstår dock fortfarande vad gäller möjligheten till dagkirurgi för enklare ingrepp i vissa landsting.

Höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke

I rapporten visar Sverige också höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke samt för cancersjukdomar. Det hänger samman med att man inom den svenska hälso- och sjukvården bedriver ett systematiskt arbete att förhindra dödlighet genom effektiv behandling och behandling i rätt tid.

Detta görs till exempel genom så kallade standardiserade vårdförlopp samt genom de nationella riktlinjer för vård och behandling som har tagits fram.

Dödsfall kan undvikas

Rapporten visar samtidigt att undvikbar dödlighet relaterad till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer är fortsatt stor i alla länder. Två tredjedelar av dödsfallen bedöms kunna undvikas med mer effektiva folkhälso- och preventionsåtgärder i länderna.

– Vi vet att Sverige generellt sett presterar väl när det gäller att erbjuda vård till patienter som drabbas av hjärtinfarkt eller cancer. Det är viktigt att erbjuda till exempel cancerdrabbade patienter ett standardiserat vårdförlopp som minskar väntetider och onödigt lidande, säger Olivia Wigzell.

Fakta

  • Rapporten ”Health at a Glance: Europe 2018” är den första publikationen inom EU-kommissionens tvååriga initiativ ”Hälsotillståndet i EU”, som ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i de olika EU-länderna.
  • Rapporten har tagits fram av OECD med hjälp av EU-kommissionen.
  • Rapporten kommer under 2019 att följas upp med hälsoprofiler för varje land.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: