Ange ditt sökord

 Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter. Foto: Shutterstock

Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter. Foto: Shutterstock

Gånghastigheten visar risken att dö av högt blodtryck

Den gånghastighet du väljer kan vara en indikation på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte. Högt blodtryck verkar vara förenat med ökad risk för död inom fem år hos mycket gamla personer med en gånghastighet på minst 0,5 m/s. Hos personer med lägre gånghastigheter kan istället lågt blodtryck kopplas till ökad risk för tidig död.

Annons:

Det enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Epidemiologiska undersökningar

Bodil Weidung står bakom avhandlingen och är läkare och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik. Avhandlingen bygger på epidemiologiska undersökningar av över 1000 deltagare i befolkningsundersökningen Umeå 85+/GERDA.

I avhandlingen studerade Bodil Weidung blodtrycksförändring och risken för död eller stroke i förhållande till olika blodtrycksnivåer och olika hälsofaktorer över två till fem års tid. Som indikator på hälsotillstånd användes olika objektiva mått, bland annat självvald gånghastighet mätt över en kort sträcka (2,4 meter) samt ett välanvänt kognitionstest, Mini-Mental State Examination.

Gånghastigheten påverkar

Studien visade att det systoliska blodtrycket, det övre trycket, sjönk under en femårsperiod hos 62 procent av deltagarna, vilket till viss del verkade förklaras av försämrad hälsa men även av den initiala blodtrycksnivån. Risken för död i relation till olika blodtrycksnivåer skiljde sig mellan grupper med olika gånghastigheter. Bara bland dem som gick snabbare än 0,5 m/s var högt blodtryck förenat med ökad risk.

Bland deltagare med lägre gånghastigheter var istället lägre nivåer av systoliskt blodtryck associerade med ökad risk för tidig död. Det sambandet förklarades dock bättre av andra faktorer, till exempel sjukdomar.

Kan användas som mått

Bodil Weidun säger i en kommentar att det är viktigt att man för att kunna individanpassa en behandling och undvika över- och underbehandling har lättanvända mått som kan skilja ut de personer med högt blodtryck som har en ökad risk för tidig död från dem som inte har det. Det är särskilt viktigt bland mycket gamla personer (över 85 år), som har ökad risk för läkemedelsbiverkningar.

Självvald gånghastighet verkar vara ett sådant mått, men det behövs mer forskning på området konstaterar Bodil Weidun. Allt fler studier pekar på att hälsoskillnader har en avgörande betydelse för om högt blodtryck kan innebära en ökad risk för tidig död. Genom att beakta självvald gånghastighet har vi nu kunnat påvisa sådana förhållanden också hos mycket gamla människor, som i allmänhet har fler sjukdomar än yngre personer menar Bodil Weidun.

Annons:

Avhandlingen: Blood pressure in very old age. Determinants, adverse outcomes, and hetereogeneity. (Svensk titel: Blodtryck vid mycket hög ålder. Förklarande faktorer, risksamband och betydelsen av hälsoskillnader.)

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: