Ange ditt sökord

Information om återhämtning i hemmet redan på sjukhuset skulle kunna förbättra situationen för tarmcancerpatienter menar forskare. Foto: Shutterstock

Information om återhämtning i hemmet redan på sjukhuset skulle kunna förbättra situationen för tarmcancerpatienter menar forskare. Foto: Shutterstock

Forskare: Individanpassa uppföljningen efter tarmcanceroperation

Att uppföljningen för tarmcancerpatienter är standardiserad, trots att patienterna har en rad olikheter, menar forskare är problematiskt. Nu efterlyser man en mer invididanpassad information och uppföljning efter operation.

Annons:

Bakom uppmaningen står Jenny Jakobsson som disputerar vid Malmö högskola.

Tredje vanligaste cancersjukdomen i världen

Av alla cancersjukdomar är tarmcancer den tredje vanligaste och i Sverige drabbas årligen runt 6 000 personer. Forskningen har dock gjort framsteg på området och allt fler botas idag från tarmcancer.

Att uppföljningen efter en tarmcanceroperation är standardiserad anser Jenny Jakobsson vara ett problem då det finns en rad olikheter kring både typ av cancer och operation.

Mer individanpassad uppföljning

I en kommentar säger Jenny Jakobsson sig vara medveten om det ansträngda läget i vården men att hon ändå önskar att man inom vården erbjöd tätare uppföljning, förbättrad information vid utskrivning och en mer individanpassad uppföljning som styrs av patientens individuella behov.

Detta då det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och att såväl symtom som fysiska förändringar varierar beroende på var tarmcancern sitter och vilken typ av operation som har utförts.

Många förändringar i samband med återhämtning

En aspekt där det sker mågna förändringar är i återhämtningen efter operation. Jenny Jakobsson drar i sin avhandling slutsatsen att även om återhämtningsmönstret efter operationen har en hel del likheter skiljer det sig även åt på en del punkter mellan olika patienter.

Att forska på hur symtomen förändras just den första tiden efter en operation är Jenny Jakobsson den första forskare som gör.

Viktigt med information

Det är viktigt att förbereda patienterna på hur tiden efter operationen kommer att vara menar Jenny Jakobsson. Hon konstaterar att den informationen bör komma patienterna till godo redan innan de skrivs ut från sjukhuset då en stor del av återhämtningen sker i hemmet.

Det är dessutom inte alltid helt lätt att klara återhämtningen på egen hand.

Olika patienter, olika förutsättning

I sin studie såg Jenny Jakobsson att patienter som opererat bort sin ändtarm helt hade en tuff första månad efter operationen men hade efter ett halvår återhämtat sig lika bra som de patienter som opererat bort en bit av tjocktarmen.

Att patienter som opererat bort en del av sin ändtarm på grund av ändtarmscancer hade en seg återhämtning tyder på att man skulle behöva bli bättre på att identifiera de patienter som har eller riskerar att få problem. Dessa patienter skulle behöva bättre uppföljning och följas under en längre tid.

Öka individanpassningen

Jenny Jakobsson hoppas att resultaten av studien ska kunna användas inom vården som underlag för att konkret informera patienterna redan innan de skrivs ut efter operationen.

Hon vill även att forskningen ska fungera som motivation till att skapa en mer individanpassad återhämtning för tarmcancerpatienter.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: