Ange ditt sökord

Majoriteten av de som drabbas av fibromyalgi är kvinnor. Foto: Shutterstock

Majoriteten av de som drabbas av fibromyalgi är kvinnor. Foto: Shutterstock

Fibromyalgi – en nyckel på spåren

För ett par år sedan disputerade Diana Kadetoff med en doktorsavhandling som kan bli en viktig nyckel till diagnostik och behandling av fibromyalgi.

Annons:

Diana Kadetoff, läkare och forskare, hoppas att resultaten i hennes doktorsavhandling om fibromyalgi ska kunna bekräftas av uppföljande studier och hon betonar att det är en pilotstudie som kräver uppföljning.

Bidragande faktorer till fibromyalgi

Minst två procent av Sveriges befolkning lider av fibromyalgi. 80-90 procent är kvinnor. Primära symtom är kronisk smärta och onormal trötthet. Orsakerna till sjukdomen är inte klarlagda, men några faktorer som har betydelse är:

  • Infektioner
  • Fysiska och psykiska trauman
  • Långvarig stress
  • Långvariga sömnsvårigheter
  • Ärftlighet
  • Mekanisk repetitiv muskelbe- lastning

Diagnos ställs med hjälp av några fastställda kriterier. Sammanfattningsvis att pa- tienten ska ha haft utbredd smärta i minst tre månader och vara trycköm på ett antal definierade punkter på kroppen. 

Förhöjda värden

Studien indikerar att fribromyaligipatienter har förhöjda värden av det inflammatoriska ämnet IL-8 i ryggmärgsvätskan. Den bygger på provtagning från 15 patienter, vilket är ett alldeles för litet underlag för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Resultaten måste bekräftas med två till tre ytterligare och större studier.

Därför hoppas Diana Kadetoff att hennes avhandling ska stimulera forskare till uppföljningsprojekt. 

Nya möjligheter

Om det visar sig vara sant att fibromyalgipatienter har dessa förhöjda värden i ryggmärgsvätskan öppnar sig nya möjligheter att hjälpa dem.

– I så fall blir det en viktig framtids- markör som innebär att vi eventuellt kan upptäcka sjukdomen tidigt och ställa säkrare diagnoser. Det kan också hjälpa oss att bättre förstå smärtmekanismerna vid fibromyalgi och bana väg för framtida läkemedel, berättar hon.

Finns ingen medicin

Någon medicin som är direkt framtagen och anpassad för fibromyalgi finns inte idag. Läkare brukar använda mediciner från några olika läkemedelskategorier, exempelvis antidepressiva och smärtstillande, samt läkemedel mot epilepsi och sömnsvårigheter. Som läkare på smärtmottagningen, Aleris Specialistvård, Nacka sjukhus, träffar Diana Kadetoff ofta patienter som kämpar för att kunna leva med den smärta och de begränsningar sjukdomen innebär.

– De behöver coopingstrategier. Det tar två till tre år för dem att hitta en balans, men det finns vägar att gå. 

ACT – terapi (Acceptance and Com- mitment Theraphy), som är en form av KBT (Kognitiv Beteendeterapi), har visat sig fungera bra, säger hon. Sjukgymnastik är också viktigt.

Alarmerande brist

Idag finns, enligt Diana Kadetoff, en alarmerande brist på rehabilitering anpassade för fibromyalgipatienter, med omhändertagande av multiprofessionella team, där minst tre professioner, läkare, sjukgymnast och psykolog, arbetar tillsammans.

– Behovet är enormt. Dessa människor jobbar ofta hårt och måste få sina liv att fungera, men det finns nästan inga ställen som har sådan rehabilitering. Inte heller här på Nacka sjukhus har vi det, säger hon.

Annons:

Källor:

Implikationer av autonoma nervsyste- met och centrala inflammationspara- metrar för perception av smärta hos fibromyalgipatienter

Fibromyalgiförbundet Mer information: www.fibromyalgi.se Diana kadetoffs doktorsavhandling heter: ””

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: