Ange ditt sökord

Det har länge debatterats huruvida e-cigaretter ökar risken att börja röka vanliga cigaretter. Foto: Shutterstock

Det har länge debatterats huruvida e-cigaretter ökar risken att börja röka vanliga cigaretter. Foto: Shutterstock

E-cigaretter ökar risken att ungdomar börjar röka vanliga cigaretter

Flitigt användande av e-cigaretter ledde till att fler ungdomar började röja vanliga cigaretter.

Annons:

Det visar en amerikansk studie som publicerats i den medicinska tidskriften Jama.

Fick besvara enkät

I studien ingick 3 400 16-åringar som fick svara på enkätfrågor. Frågorna rörde användningen av e-cigaretter och cigaretter innehållandes tobak och i vilken omfattning ungdomarna använde dessa. 

I studien ingick två enkäter, den första besvarades på hösten och den andra enkäten sex månader senare. Studien pågick mellan 2014-2015.

Samband mellan e-cigaretter och rökning

Studien visar att det faktiskt finns ett samband mellan e-cigaretter och rökning, ett  väldigt tydligt sådant. Närmare tjugo procent, 19,9 procent, som tidigare frekvent använt e-cigaretter uppgav sig även vara frekventa rökare vid halvårsuppföljningen. Motsvarande siffra för deltagare som aldrig testat e-cigaretter var 0,7 procent. Forskarna kunde även konstatera att majoriteten av deltagarna i studien som inte alls använt e-cigaretter var icke-rökare även vid uppföljningen. 

Med frekvent menar forskarna att man röker, eller använder e-cigaretter, under minst tre dagar under en 30 dagarsperiod. 

Farhågor bekräftade

Det har funnits farhågor att man kortar steget till tobaksrökning om man använder e-cigaretter. Den amerikanska studien bekräftar att det finns ett samband mellan anvädning av e-cigaretter och tobaksrökning.

Nu kommer forskarna vidare analysera forskningsresultat på området och genomföra liknande studier på fler åldersgrupper. Forskarna bakom studien menar att resultatet kan tyda på att även e-cigaretter bör inkluderas i arbetet med att förebygga tobaksanvändning.

Annons:

Källor:

Källa: Adam M Leventhal med flera. Association of e-cigarette vaping and progression to heavier patterns of cigarette smoking. Jama, publicerad online den 8 november 2016: Doi: 10.1001/jama.2016.14649

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: