Ange ditt sökord

Det har länge debatterats huruvida e-cigaretter ökar risken att börja röka vanliga cigaretter. Foto: Shutterstock

Det har länge debatterats huruvida e-cigaretter ökar risken att börja röka vanliga cigaretter. Foto: Shutterstock

E-cigaretter ökar risken att ungdomar börjar röka vanliga cigaretter

Flitigt användande av e-cigaretter ledde till att fler ungdomar började röja vanliga cigaretter.

Annons:

Det visar en amerikansk studie som publicerats i den medicinska tidskriften Jama.

Fick besvara enkät

I studien ingick 3 400 16-åringar som fick svara på enkätfrågor. Frågorna rörde användningen av e-cigaretter och cigaretter innehållandes tobak och i vilken omfattning ungdomarna använde dessa. 

I studien ingick två enkäter, den första besvarades på hösten och den andra enkäten sex månader senare. Studien pågick mellan 2014-2015.

Samband mellan e-cigaretter och rökning

Studien visar att det faktiskt finns ett samband mellan e-cigaretter och rökning, ett  väldigt tydligt sådant. Närmare tjugo procent, 19,9 procent, som tidigare frekvent använt e-cigaretter uppgav sig även vara frekventa rökare vid halvårsuppföljningen. Motsvarande siffra för deltagare som aldrig testat e-cigaretter var 0,7 procent. Forskarna kunde även konstatera att majoriteten av deltagarna i studien som inte alls använt e-cigaretter var icke-rökare även vid uppföljningen. 

Med frekvent menar forskarna att man röker, eller använder e-cigaretter, under minst tre dagar under en 30 dagarsperiod. 

Farhågor bekräftade

Det har funnits farhågor att man kortar steget till tobaksrökning om man använder e-cigaretter. Den amerikanska studien bekräftar att det finns ett samband mellan anvädning av e-cigaretter och tobaksrökning.

Nu kommer forskarna vidare analysera forskningsresultat på området och genomföra liknande studier på fler åldersgrupper. Forskarna bakom studien menar att resultatet kan tyda på att även e-cigaretter bör inkluderas i arbetet med att förebygga tobaksanvändning.

Annons:

Källor:

Källa: Adam M Leventhal med flera. Association of e-cigarette vaping and progression to heavier patterns of cigarette smoking. Jama, publicerad online den 8 november 2016: Doi: 10.1001/jama.2016.14649

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: