Domen: E-cigaretter är läkemedel och handeln ska regleras

Domen: E-cigaretter är läkemedel och handeln ska regleras

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-03-16
Uppdaterad: 2015-03-20
Författare: Anders Åker

Enligt ett beslut i Kammarrätten i Stockholm ska e-cigaretter med nikotin klassas som läkemedel.

Beslutet innebär flera förändringar för de som säljer e-cigaretter då e-cigaretter fram tills den nya domen sålts helt oreglerat. Domen kan komma att överklagas.

Samma bedömning

Läkemedelsverket och förvaltningsrätten har tidigare gjort bedömningen att e-cigaretter är att betrakta som läkemedel. Detta överklagades till Kammarrätten av en distributör och nu har alltså Kammarättens beslut kommit. 

Kammarrätten valde att gå på samma linje, att e-cigaretter är att betrakta som läkemedel. En ledamot var skiljaktig, det vill säga hade en avvikande uppfattning om beslutet.

Får inte säljas utan tillstånd

Domen innebär att varken e-cigaretter eller påfyllnadsvätskor får säljas i Sverige utan tillstånd från Läkemedelsverket. Produkterna måste innan de får säljas både utvärderas och godkännas.

Motivet till domen är att produkterna innehåller nikotin vilket har en så kallad farmakologisk effekt och används vid rökavvänjning och vid lindring av tobaksabstinens.

Nytt tobaksdirektiv

EU har tidigare antagit ett tobaksdirektiv som ska reglera handeln av just e-cigaretter.

Det kan däremot komma att dröja upp till ett år innan tobaksdirektivet kan införlivas i den svenska lagstiftningen.

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress