Ange ditt sökord

Inkomsten kan avgöra hur snabbt du får behandling vid prostatacancer. Foto: Shutterstock

Inkomsten kan avgöra hur snabbt du får behandling vid prostatacancer. Foto: Shutterstock

Din inkomst kan påverka den cancervård du får

Hur stor chansen för överlevnad vid prostatacancer är kan bero på hur mycket du tjänar, det visar en svensk studie.

Annons:

Studien har genomförts av forskare vid bland annat Umeå universitet och visar med statistisk säkerhet att det finns signifikanta skillnader mellan hög- och låginkomsttagare.

Nationella prostatacancerregistret

Studien utgick ifrån data som finns i det Nationella prostatacancerregistret, NPCR och man har studerat cirka 75 000 män med prostatacancer under sju år, 2007-2014. 

Med hjälp av data i NPCR och flera andra sjukvårdsregister, demografiska databaser med information om störfaktorer som samsjuklighet och opererande sjukhus undersökte man sambandet mellan socioekonomisk status, mätt med inkomst och utbildningsnivå, och diagnostisk aktivitet samt behandling.

Skillnader mellan män med högst och lägst inkomst

För de flesta av de kvalitetsindikationer forskarna undersökte fann man skillnader mellan män med högst och lägst inkomst. Studien visar att män med högst inkomst såväl diagnostiserades oftare efter hälsoundersökning, hade mindre svår cancer vid diagnos och kortare väntetid till operation.

Höginkomsttagarna fick även oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer och hade något bättre operationsresultat. För män med metastaser och högriskcancer var dödligheten något lägre för män med högst inkomst.

Nationella vårdprogrammet kan jämna ut skillnaderna

De exakta orsakerna till skillnaderna är fortfarande okända men forskarna menar att genom att öka följsamheten till det nationella vårdprogrammet skulle man kunna minska skillnaderna för patienter med prostatacancer.

Resutatet från studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Internationel Journal of Cancer, överrensstämmer med tidigare studier på området.

Annons:

Källor:

Umeå universitet, Socioeconomic status and diagnosis, treatment, and mortality in men with prostate cancer. Nationwide population-based study

 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: